Đào tạo tin học

Quản trị cơ sở dữ liệu MySQL

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng:
- Cài đặt quản trị MySQL trên nền Linux, Windows
- Học viên có thể vận hành và bảo trì MySQL ở cấp độ cơ bản và nâng cao
- Khóa học cũng cung cấp kiến thức và kỹ năng cần thiết để học viên tham gia kỳ thi lấy chứng chỉ MySQL

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC
- Những người hoạt động trong lĩnh vực CNTT
- Có kiến thức cơ bản về hệ quản trị Cơ sở dữ liệu

GIÁO TRÌNH HỌC
- Giáo trình thực hành do Tín Nghệ biên soạn dựa trên 2 nguồn:
+ Tài liệu gốc của Mysql.
+ kinh nghiệm thiết kế, triển khai và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu Mysql ở các công ty trong và ngoài nước của giáo viên Tín Nghệ

THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ
» Thời lượng: 54 giờ (6 tuần, tuần 3 buổi, buổi 3 giờ)
» Học Phí: 2.500.000 (Học phí đã bao gồm tài liệu)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương 1: MySQL Basics
Bài 1:Installing MySQL
+ Installing MySQL on Linux
+ Configuring Your System
+ Checking Your System Works
+ Setting the Root Password
+ Creating an Account for Basic Use

Bài 2: Designing and Creating Databases with MySQL
- Design database logical
+ Database Concepts and Terminology
+ Database Design Principles
+ Normalization
- Create Databases, Tables and Indexes physical
+ Create Databases, tables, columns and indexs
+ Column and Data Types in MySQL
+ Delete Databases, Tables, and Indexes
+ Altering Existing Table Structures

Bài 3: Writing SQL Queries
- Simple Query
+ Introduction system database on mysql
+ Query structure
+ Examples
- Subqueries, Joins, and Unions
- Using Insert, update, delete query
- Using MySQL Built-In Functions with SELECT
+ Operators, String functions, Numeric, Date and Time, Cast

Bài 4: MySQL Table Types and Transactions
- Understanding MySQL's Table Types
+ ISAM Tables
+ MyISAM Tables
+ InnoDB Tables
+ MERGE Tables
+ HEAP Tables
- Using Transactions with InnoDB Tables
+ What Are Transactions? Using Transactions in MySQL
+ The InnoDB Transaction Model

Chương 2: Administering MySQL
Bài1: Managing User Privileges
+ Creating User Accounts with GRANT and REVOKE
+ Privilege Levels
+ Evaluating Privileges
+ Using the REVOKE Statement
+ Understanding the Privilege Tables

Bài 2: Configuring MySQL
+ Setting MySQL Configuration Options
+ Multi-Install Configuration Options
+ Configuring for Internationalization

Bài 3: Administering Your Database
+ Starting Up and Shutting Down the MySQL Server
+ Getting Information about the Server and Databases
+ Setting Variables
+ Killing Threads
+ Clearing Caches
+ Understanding the Log Files
+ mysqladmin Option

Bài 4: Backup and Disaster Recovery
+ Planning storage & backup database
+ Backing up and Restore database
+ Checking and Repairing Tables

Bài 5: Optimizing database
+ Optimizing MySQL server Configuration
+ Tuning server Parameters
+ Optimizing database design
+ Optimizing queries(insert, delete, update)
+ Analysis slow queryPHÒNG HỌC TÍN NGHỆ

- Phòng học: Máy lạnh
- Phòng máy: Máy bộ Dell Core 2 quard 2.8GHz (12MB cache), RAM 4GB, HDD 300GB, LCD 17 inch
- Network: Cáp quang 25 Mbps
- 1 học viên/1 máy PC
- Phương pháp học: Lý thuyết + Thực hành kết hợp ngay trên buổi học
- Phòng học thoáng mát, cấu hình máy tính và mạng rất mạnh.
- Được thực hành thêm miễn phí từ 13h --> 15h từ thứ 2 đến thứ 6 hằng ngày.
- Để đảm bảo chất lượng đầu ra mỗi lớp học chỉ từ 3 đến 5 học viên