Đào tạo tin học

Quản trị Linux LPI 1&2

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng:
- Xây Dựng và Quản Trị Hệ Thống Mạng Hoàn Chỉnh Trên Nền Tảng Hệ Điều Hành Mã Nguồn Mở Linux từ qui mô nhỏ đến lớn.
-Thiết kế, triển khai, bảo trì, xử lý lỗi và bảo đảm ổn định, bảo mật cho hệ thống mạng đa điều hành (MS, Linux)

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC
- Đam mê và đã có kiến thức căn bản về mạng

GIÁO TRÌNH HỌC
Chương trình được xây dựng theo giáo trình của LPI, chia làm 2 cấp độ
- Level 1: Systems Admin & Network Admin
- Level 2: Systems Integrated

THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ
» Thời lượng: 72 giờ (12 tuần, tuần 3 buổi, buổi 3 giờ)
» Học Phí: 2.900.000 (Học phí đã bao gồm tài liệu) CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương 1: Installing Linux as a Server
+ Technical Summary of Linux Distributions
+ Installing Linux in a Server Configuration
+ Installing Software

Chương 2: Single Host Administration
+ Managing Users
+ The Command Line
+ Booting and Shutting Down
+ File Systems
+ Core System Services

Chương 3: Security and Networking
+ Network Configuration
+ Configuring the Linux Firewall: IPTables & Shorewall
+ Local Security

Chương 4: Internet Services
+ DNS
+ FTP
+ Setting Up Your Web Server Using Apache
+ SMTP (Post Fix)
+ POP and IMAP (Devecot)
+ The Secure Shell

Chương 5: Intranet Services
+ Network File Systems
+ Network Information Service
+ Samba
+ DHCP
+ BackupsPHÒNG HỌC TÍN NGHỆ

- Phòng học: Máy lạnh
- Phòng máy: Máy bộ Dell Core 2 quard 2.8GHz (12MB cache), RAM 4GB, HDD 300GB, LCD 17 inch
- Network: Cáp quang 25 Mbps
- 1 học viên/1 máy PC
- Phương pháp học: Lý thuyết + Thực hành kết hợp ngay trên buổi học
- Phòng học thoáng mát, cấu hình máy tính và mạng rất mạnh.
- Được thực hành thêm miễn phí từ 13h --> 15h từ thứ 2 đến thứ 6 hằng ngày.
- Để đảm bảo chất lượng đầu ra mỗi lớp học chỉ từ 3 đến 5 học viên