Nhập bệnh nhân
 • Phần mềm quản lý bán hàng tole, nhôm kính và đá xây dựng

  • Tổng quan
  • Hình ảnh & Mẫu biểu
  • Báo giá
  • Dùng thử
  • Tổng quan

    

    
   Phần mềm quản lý bán hàng sỉ, lẻ chuyên dụng cho các cửa hàng VẬT LIỆU XÂY DỰNG - NHỰA PVC - TÔN - NHÔM KÍNH - ĐÁ XÂY DỰNG (Version mới nhất 6.4).
    
   Phần mềm chạy được trên HĐH Window7/8/10/11 cho PC/Laptop, tích hợp quét/in mã vạch mặt hàngimport/export dữ liệu từ file Excel.
    
    
   1. Quản lý DANH MỤC
    
   - Quản lý danh sách khách hàngđối tácnhà cung cấpkhu vực (Cho phép đưa dữ liệu khách hàng từ file Excel vào phần mềm)
    
   - Quản lý danh mục nhóm mặt hàngmặt hàng. Ngoài thông tin căn bản của mặt hàng thì phần mềm hỗ trợ nâng cao 3 giá bán (giá sỉ, giá lẻ, giá khuyến mãi), 1 giá nhập2 đơn vị tính (1 đơn vị căn bản, 1 đơn vị qui đổi), (Cho phép đưa - Import dữ liệu mặt hàng, nhóm mặt hàng từ file Excel vào phần mềm)
    
   In tem mã vạch mặt hàng, dịch vụ ngay trên phần mềm (khổ A4 65 tem, 2 tem 35x22, 3 tem 35x22,...)
    
   - Quản lý danh mục kho hàng (đa kho)
    
   - Quản lý danh sách nhân viên, vị tríbộ phận (bán hàng, kinh doanh, kế toán...)
    
   - Quản lý danh sách ngân hàng
    
   - Quản lý danh mục nhóm Thu, Chi nội bộ
    
   2. Quản lý các hóa đơn, chứng từ XUẤT - BÁN HÀNG (cho phép quét mã vạch mặt hàng, import dữ liệu từ file Excel vào phần mềm)
    
    
   - Quản lý và tạo lập đơn đặt hàng trước từ khách hàng (Dùng cho chuẩn bị hàng từ trước, đặt nhà cung cấp hoặc đặt sản xuất)
    
   - Quản lý và tạo lập đơn xuất bán hàng bán sỉ/lẻ. Màn hình tạo lập đơn xuất - bán hàng thông mình với các tính năng:
    
   + Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký t tên mặt hàng, mã hàng
    
   + Cho phép đưa dữ liệu (Import) đơn hàng chi tiết từ Excel vào phần mềm
    
   + Cho phép quét mã vạch bán hàng các mặt hàng (Mặt hàng đã có mã vạch)
    
   + Hiển thị và lấy giá bán (giá sỉ, lẻ, khuyến mãi), % chiết khấu tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
    
   + Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ
    
   Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, lược sử giá bán từng mặt hàng cụ thể ứng với khách hàng cũ, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
    
   + Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng.
    
   +  Hiển thị công nợ tổng của khách hàng, đồng thời cho phép khách hàng trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.
    
   +  Cho phép tùy chọn nhiều mẫu inkhổ in (57, 80, A5, A4, A3) và tương thích với các máy in thông dụng trên thị trường
    
   - Quản lý và tạo lập đơn trả hàng từ khách hàng (Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, combo hàng sẵn có hoặc copy từ đơn hàng cũ)
    
   Quản lý đơn hàng tổng theo ngày tháng, khu vực, khách hàng, nhân viên (Dùng cho việc lấy hàng, kiểm hàng và xuất hàng đi theo tuyến, khu vực mỗi ngày)
    
   - Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợhạn nợthu chi tiền công nợ của khách hàng.(Cho phép mượn hoặc ứng tiền trước từ khách hàng và ngân hàng)
    
   - Quản lý nhắc nợ đến hạn phải trả, đồng thời cho phép tăng giảm nợ trên từng khách hàng
    
   Tính lãi suất căn bản (theo %/tháng) trên đơn hàng, mặt hàng công nợ quá hạn
    
   Báo cáo đơn hàng xuất/trả tổng quát, chi tiết (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, khu vực, nhân viên kinh doanh)
    
   Báo cáo doanh số, lợi nhuận bán hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, khách hàng, nhân viên, khu vực, kho hàng, nhân viên kinh doanh)
    
   Báo cáo công nợ tổng quát, chi tiết trên từng khách hàng
    
   Báo cáo lược sử giao dịch chi tiết (sao kê) của khách hàng (chi tiết các lần giao dịch bán hàng, trả hàng, trả tiền, ứng tiền)
    
   Thống kê doanh số khách hàng theo đơn hàng (Khách hàng đặt nhiều đơn hàng nhất cho phép lọc theo ngày tháng, mặt hàng, nhân viên, khu vực)
    
   Thống kê doanh số khách hàng theo mặt hàng (Khách hàng mua mặt hàng nào nhiều nhất cho phép lọc theo ngày tháng, mặt hàng, nhân viên, khu vực)
    
   Thống kê doanh số theo mặt hàng (Mặt hàng nào bán nhiều, bán chạy nhất cho phép lọc theo ngày tháng, khách hàng, nhân viên, khu vực)
    
   Thống kê KPI doanh số bán hàng trên từng nhân viên, khách hàng, mặt hàng, nhóm mặt hàng, khu vực
    
   3. Quản lý các hóa đơn, chứng từ MUA - NHẬP HÀNG (cho phép quét mã vạch mặt hàng, import dữ liệu từ file Excel vào phần mềm)
    
    
   - Quản lý và tạo lập phiếu đặt mua hàng trước với nhà cung cấp (cho phép đặt hàng sắp hết trong kho)
    
   - Quản lý và tạo lập đơn mua - nhập hàng từ nhà cung cấp. Màn hình tạo lập đơn nhập - mua hàng thông mình với các tính năng:
    
   + Hiển thị danh sách và tìm kiếm mặt hàng dễ dàng theo bất kỳ ký t tên mặt hàng, mã hàng
    
   + Cho phép quét mã vạch nhập hàng các mặt hàng (Mặt hàng đã có mã vạch)
    
   + Cho phép đưa dữ liệu (Import) đơn hàng chi tiết từ Excel vào phần mềm
    
   + Hiển thị và lấy giá nhậpgiá trung bình nhập tự động từ danh mục mặt hàng ngay khi nhập liệu
    
   + Cho phép lấy dữ liệu từ đơn đặt hàng, hoặc copy từ đơn hàng cũ
    
   Hiển thị tồn kho ngay khi nhập liệu, tự động quy đổi đơn vị tính khi nhập xuất theo cả 2 đơn vị.
    
   + Cho phép nhập cùng lúc số lượng mặt hàng là số dương (bán hàng) hoặc số âm (trả hàng, khuyến mãi) ngay trên một đơn hàng
    
   +  Hiển thị công nợ tổng của nhà cung cấp, đồng thời cho phép  trả gộp tiền đơn hàng trước hoặc ứng tiền hàng trước cho đơn hàng sau.
    
   - Quản lý và tạo lập đơn trả hàng cho nhà cung cấp (cho phép lấy dữ liệu đặt hàng)
    
   Báo cáo đơn nhập/trả hàng tổng quát và chi tiết trên từng mặt hàng (ngày tháng, nhóm mặt hàng, mặt hàng, nhà cung cấp, kho)
    
   Báo cáo công nợ tổng và lược sử giao dịch với nhà cung cấp (chi tiết các lần giao dịch mua hàng, trả hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền hàng)
    
   Quản lý và theo dõi đơn hàng công nợ, chi trả tiền công nợ nhà cung cấp
    
   4. Quản lý KHO HÀNG (cho phép quét mã vạch mặt hàng, import dữ liệu tồn đầu từ file Excel vào phần mềm)
    
    
   - Quản lý và khởi tạo hàng tồn đầu trực tiếp hoặc đưa từ file Excel vào phần mềm
    
   - Quản lý hàng xuất hàng khác (quá hạn, hư hại, mất mát...), chuyển kho
    
   Báo cáo tồn kho tổng quát, chi tiết (cho phép lọc theo ngày tháng, kho, số tồn min/max)
    
   Bảng kê chi tiết nhập, xuất hàng (cho phép lọc theo ngày tháng, kho)
    
   Lập phiếu đặt hàng trước cho các mặt hàng sắp hết hàng.
    
   5. Quản lý THU/CHI TIỀN nội bộ
    
   - Quản lý các chứng từ thu, chi tiền nội bộ (theo nhóm)
    
   - Quản lý chuyển tiền nội bộ (từ quỹ tiền mặt sang tài khoản ngân hàng và ngược lại)
    
   6. Báo cáo TÀI CHÍNH
    
   - Báo cáo "Thu + Chi tiền" tổng hợp theo thời gian trên một báo cáo
    
   Báo cáo thu tiền tổng hợp (Thu tiền bán hàng, tiền thu công nợ, ứng tiền trước từ khách hàng, thu theo nhóm)
    
   Báo cáo chi tiền tổng hợp (Chi tiền mua hàng, trả tiền hàng công nợ, ứng tiền trước cho nhà cung cấp, chi theo nhóm)
    
   Báo cáo sổ quỹ tiền (gồm tiền mặt, ngân hàng)
    
   7. Quản lý NGƯỜI DÙNG
    
   Thay đổi mật khẩu người quản trị
    
   - Quản lý và tạo đại lý/cửa hàng
    
   - Quản lý, tạo người dùng (user) phần mềm
    
   Quản trị và phân quyền người dùng cao cấp theo từng chức năng phần mềm cụ thể, giúp người quản lý có thể phân công công việc cho từng nhân viên phòng ban mà dữ liệu vẫn được bảo mật - an toàn.
    
   8. Quản lý CẤU HÌNH THAM SỐ HỆ THỐNG
    
   Năm tài chính
    
   Mẫu inkhổ in bán hàng/dịch vụ (tùy chọn nhiều khổ in 5780A5A4A3)
    
   Thời gian cho phép xóa sửa dữ liệu
    
   - Cho hoặc không cho phép xuất hàng khi không có hàng tồn kho
    
   Quản trị dữ liệu phần mềm: sao lưu dữ liệu tự động, phục hồi dữ liệu
    
   Quản trị máy tính (PC/Latop) kết nối phần mềm
    
   9. Khả năng MỞ RỘNG + TÍCH HỢP CAO
    
   - Phần mềm dùng được cho cả hệ thống bán hàng nhiều nhà phân phối dùng chung với giải pháp sử dụng chung server dữ liệu ở các đại lý/nhà phân phối. (thuê server của Tín Nghệ hoặc khách hàng đã có sẵn server )
    
   - Phát triển tích hợp thêm báo cáo chạy trên nền web/app cho mobile, ipad, tablet...để tiện việc theo dõi báo cáo (Chi phí thỏa tuận)
    
   - Phát triển thêm tính năng mới hoặc cập nhật bổ sung thêm tính năng cũ theo nhu cầu cụ thể từng khách hàng (Chi phí thóa thuận)
    
   Giao diện màn hình chính (Ver 6.4)
    
    
   Quản lý danh sách khách hàng (Cho phép import file excel)
    
    
   Quản lý danh mục mặt hàng (cho phép Import vào bằng file Excel)
    
    
   In tem mã vạch mặt hàng, dịch vụ (Khổ A4 65 tem, 2 tem 35x22, 3 tem 35x22,...)
    
    
   Màn hình quản lý các đơn hàng sỉ-lẻ đã bán, cho phép lọc: mã đơn, ngày tháng, nhân viên, khách hàng, khu vực, xe chở
    
    
   Màn hình phiếu xuất hàng thông minh cho phép xuất hàng nhanh chóng với tính năng: thao tác tìm kiếm mặt hàng dễ dàngquy đổi đơn vị tínhhiển thị tồn kholược sử giá bán sỉ/lẻ từng mặt hàng ứng với khách hàng cụ thể, theo dõi công nợtích hợp quét mã vạchhỗ trợ nhiều mẫu in
    
    
   Hóa đơn bán hàng tùy chọn nhiều khổ in 57, 80, A5, A4, in kim
    
    
    
   Báo cáo xuất hàng chi tiết
    
    
   Đơn hàng xuất tổng theo khu vựckhách hàngnhân viên, ngày tháng
    
    
   Báo cáo doanh số bán hàng và  tiền lãi Mặt Hàng cho phép lọc theo nhóm mặt hàng, mặt hàngkhu vực, khách hàngnhân viên, kho hàngngày tháng
    
    
   Báo cáo doanh số bán hàng và  tiền lãi theo ĐƠN HÀNG cho phép lọc theo khu vực, khách hàngnhân viên, ngày tháng

   Báo cáo DOANH SỐ và  LỢI NHUẬN TỔNG cho phép lọc theo  Ngày, Tháng, Năm
    
    
    
    
   Thống kê doanh số bán hàng theo năm/tháng

    
   Báo cáo công nợ khách hàng theo thời gian
    

   Lược sử giao dịch khách hàng

    
   Quản lý nhập xuất tồn đầu kỳ dễ dàng (cho phép import bằng file excel)
    
    
   Báo cáo tồn kho tổng quát/chi tiết
    
    
   Báo cáo bảng kê nhập/xuất hàng từng mặt hàng
    
    
   Báo cáo thu, chi tiền tổng hợp
    
    
   Báo cáo sổ quỹ tiền
    
    
   Nhật ký hoạt động người dùng (lịch sử thêm, xóa, sửa chứng từ)
    

  • Hình ảnh & Mẫu biểu

   Phần mềm quản lý được cùng lúc nhiều cửa hàng, đại lý, kho hàng, nhà phân phối riêng rẻ trên cùng một phần mềm. Phần mềm chạy được trên HĐH Window7/8/10/11 cho PC/Laptop. Mô hình triển khai theo 2 dạng:
   - Client: Sử dụng một máy tính (PC/Latop), dữ liệu nằm trực tiếp trên máy được cài đặt.
   - Client-Server: Quản lý dữ liệu tập trung cho mô hình 1 máy chủ (Server) và nhiều máy trạm (Client). Khi đó các máy trạm nhìn thấy và thao tác trên cùng một dữ liệu duy nhất.

   Màn hình chính (Ver 6.4)

   Màn hình quản lý khách hàng (Cho phép import khách hàng vào bằng file Excel)

   Quản lý danh mục mặt hàng (cho phép Import vào bằng file Excel)
    
    
   In tem mã vạch mặt hàng, dịch vụ (Khổ A4 65 tem, 2 tem 35x22, 3 tem 35x22,...)
    
    
   Màn hình quản lý các đơn hàng sỉ-lẻ đã bán, cho phép lọc: mã đơnngày thángnhân viênkhách hàng, khu vực, xe chở
    
    
   Màn hình phiếu xuất hàng thông minh cho phép xuất hàng nhanh chóng với tính năng: thao tác tìm kiếm mặt hàng dễ dàngquy đổi đơn vị tínhhiển thị tồn kholược sử giá bán sỉ/lẻ từng mặt hàng ứng với khách hàng cụ thể, theo dõi công nợtích hợp quét mã vạchhỗ trợ nhiều mẫu in
    
    
   Hóa đơn bán hàng tùy chọn nhiều khổ in 57, 80, A5, A4, in kim
    
    
    
   Báo cáo xuất hàng chi tiết
    
    
   Báo cáo xuất tổng
    
    
   Báo cáo doanh số bán hàng và  tiền lãi Mặt Hàng cho phép lọc theo nhóm mặt hàng, mặt hàngkhu vực, khách hàngnhân viên, kho hàngngày tháng
    
    
   Báo cáo doanh số bán hàng và  tiền lãi theo ĐƠN HÀNG cho phép lọc theo khu vực, khách hàngnhân viên, ngày tháng

   Báo cáo DOANH SỐ và  LỢI NHUẬN TỔNG cho phép lọc theo  Ngày, Tháng, Năm
    
    
    
    
   Thống kê doanh số bán hàng theo năm/tháng

    
    
    
   Báo cáo công nợ khách hàng theo thời gian
    
    
   Quản lý nhập xuất tồn đầu kỳ dễ dàng (cho phép import bằng file excel)
    
    
   Báo cáo tồn kho
    
    
   Báo cáo bảng kê nhập/xuất hàng từng mặt hàng
    

   Báo cáo sổ quỹ tiền

   Nhật ký hoạt động người dùng (lịch sử thêm, xóa, sửa chứng từ)
    
    

    

  • Bảng giá

   Mô hình tính phí ( Download bảng giá phần mềm mới nhất tại đây)

   Phần mềm quản lý bán hàng sỉ lẻ cho Vật liệu xây dựng - Nhựa PVC - Tôn - Nhôm kính - Đá xây dựng được phát hành dưới hình thức BẢN QUYỀN VĨNH VIỄN THEO MÁY. Chúng tôi duy trì một mức phí hợp lý cho việc sử dụng sản phẩm này.

   Phần mềm quản lý bán hàng sỉ lẻ cho Vật liệu xây dựng - Nhựa PVC - Tôn - Nhôm kính - Đá xây dựng được Tin Học Tín Nghệ xây dựng thành một sản phẩm luôn phát triển và chúng tôi cam kết tạo ra một sản phẩm luôn được cập nhật với những tính năng và tiện ích mới. Khi bạn đã trả chi phí sử dụng sản phẩm, bạn sẽ luôn được tiếp cận phiên bản mới nhất của ứng dụng mà không phải trả thêm bất cứ chi phí nào.

   Bản quyền vĩnh viễn theo máy (PC/Laptop)

   (*) Premium khuyên dùng

    

   Phí triển khai cho nhà phân phối - cửa hàng

   Đối với nhà phân phối có từ 2 máy tính trở lên, để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, hãy để các chuyên viên của chúng tôi tư vấn, cài đặt, vận hành hệ thống phần mềm cho bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi ngay để được tư vấn cụ thể hơn.

   Hình thức thanh toán

   Bạn có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

   1) Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy giao dịch công ty Tin Học Tín Nghệ

   Bạn có thể đến trực tiếp phòng giao dịch của công ty Tin Học Tín Nghệ tại số 115 Long Kim, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh để thực hiện thanh toán. Bạn có thể xem thêm chỉ dẫn đường đi để biết thêm chi tiết.

   2) Thanh toán bằng tiền mặt tại địa chỉ của bạn

   Nếu bạn ở tại TP. Tây Ninh, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0979.708.108 ghi bên cạnh và nhân viên của chúng tôi sẽ đến địa chỉ của bạn để thực hiện thanh toán. Nhân viên của chúng tôi cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn trong việc kích hoạt ứng dụng sau khi thanh toán thành công.

   3) Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

   Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Viettinbank (CN Hòa Thành - Tây Ninh)
   - STK: 110000159328
   - Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ
    
   Ngân hàng VietCombank (Chi nhánh Hòa Thành, Tây Ninh)
   - STK: 0701000414169
   - Chủ tài khoản: Đào Thị Ngọc Hiền 

   Click để xem các câu hỏi thường gặp Phần Mềm Tín Nghệ

  • Dùng thử

   1. KHÁCH HÀNG TỰ TẢI PHẦN MỀM VỀ CÀI ĐẶT

   Vui lòng ĐĂNG KÝ TẢI PHẦN MỀM bằng 2 cách:
    
   Click vào đây để đăng ký tải phần mềm hoặc gởi mail trực tiếp đến support@tinnghe.com
    
   + Gọi/Add zlao  +84 979 708 108  để nhận phần mềm trực tiếp
    

   - Quý khách hàng/đối tác tải phần mềm của Tín Nghệ về để cài đặt, sử dụng và trải nghiệm trong thời gian khoảng 30 ngày (hoặc 1000 chứng từ).

   - Trong quá trình dùng trải nghiệm phần mềm, khách hàng có khó khăn hoặc thắc mắc thì liên hệ để được Tín Nghệ hỗ trợ và giải thích thêm. Nếu thấy phần mềm thích hợp thì đăng ký để mua key bản quyền phần mềm. (Key bản quyền phần mềm vĩnh viễn và cấp theo máy)
    
   - Đối với quý khách hàng tự download phần mềm vể sử dụng (cài đặt, tự học qua video và tài liệu hướng dẫn), Tín Nghệ có chương trình giảm giá sau:
    
   Khách hàng mới: Giảm giá 10% đến 20% so với giá niêm yết phần mềm.
    
   Khách hàng củ (hoặc đã sử dụng phần mềm của Tín Nghệ): Gảm giá từ 15% đến 25% so với giá niêm yết
    
   - Ngoài ra quý khách hàng sử dụng phần mềm Tín nghệ thấy hữu ích và hiệu quả có thể mở rộng sang hợp tác kinh doanh phần mềm Tín nghệ theo chính sách đại lý/cộng tác viên/đối tác.
    
    
   2) XEM TÀI LIỆU, VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM
    
    Link hỗ trợ: https://tinnghe.com/ho-tro.html
    
    
   3) KHÁCH HÀNG CÓ NHU CẦU HỖ TRỢ TRỰC TIẾP CÀI ĐẶT, ĐÀO TẠO, HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG (Hình thức remote máy tính từ xa)

   Bước 1: Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách trực tiếp lại công ty Tín Nghệ, qua email info@tinnghe.com hoặc gọi số Hotline 0979.708.108 (zalo - viber) để được nhân viên tư vấn miễn phí về các gói chức năng phần mềm.
    
   Bước 2: Nhân viên Tín Nghệ sẽ tư vấn và lựa chọn chính xác gói/chức năng phần mềm mà khách hàng cần sử dụng để tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.
    
   Bước 3: Khách hàng Thanh toán trước khoảng 20% đến 30% tổng chi phí theo thỏa thuận, hợp đồng. Đây là chi phí để Tín Nghệ có thể hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm tốt nhất trước khi chính thức mua bản quyền. (Các công việc hỗ trợ, bao gồm: Cài đặt đào tạo, hướng dẫn sử dụng + hổ trợ xử lý các vấn đề khó khăn khi áp dụng thực tế từ sổ sách, excel vào phần mềm Tín Nghệ)
    
   Bước 4: Tiến hành cài đặt + đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng. (Thông thường mất thời gian khoảng 1h30 cho triển khai bằng hình thức remote máy tính từ xa qua công cụ Teamviewer, Ultraviewer, Any Destop)
    
   Bước 5: Trong quá trình sử dụng 3-4 tuần tiếp theo khách hàng có yêu cầu tư vấn thêm, đào tạo/hướng dẫn hoặc hỗ trợ xử lý khi áp dụng nghiệp vụ thực tế từ sổ sách, excel thực tế vào phần mềm sẽ được nhân viên Tín Nghệ tiếp nhận và xử lý nhanh nhất và tối đa không quá 24h.
    
   Bước 6: Sau thời gian 3-4 tuần sử dụng, khách hàng thanh toán tiếp hết phần chi phí còn lại. Tín Nghệ sẽ tiến hành xử lý các công việc tiếp theo để bàn giao phần mềm cho khách hàng, bao gồm:
    
   + Tín Nghệ sẽ Active bản quyền phần mềm vĩnh viễn theo máy, đồng thời tạo file key bản quyền lưu giữ tại máy khách hàng. (Sử dụng key sao lưu trong trường hợp máy tính và phần mềm cài lại sau này)
    
   + Bàn giao phần mềm (file cài đặt), dữ liệu, thư viện liên quan.
    
   + Hướng dẫn bổ sung thêm về cách sao lưu, phục hồi phần mềm Tín Nghệ. Dữ liệu sẽ được sao lưu vào USB, ổ cứng rời hoặc Cloud. (Sử dụng trong các trường hợp máy hư hỏng phải cài lại win, dữ liệu bị virus hoặc dùng trong công tác quản lý kiểm kê)
    
   Bước 7: Nếu khách hàng hoàn toàn đồng ý và không còn gì chưa rõ, chưa hiểu phần mềm thì sẽ hoàn tất quá trình mua bán và chuyển qua giai đoạn bảo hành, hỗ trợ người dùng phần mềm. 
    
   Lưu ý: Vì lý do bảo mậtan toàn thông tin dữ liệuđộ ổn định phần mềm khi sử dụng nên đối với phần mềm Offline thì tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ tại máy tính của khách hàng nên qúy khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng phần mềm Tín Nghệ.
    
   3) Trong trường hợp khách hàng còn những vấn đề khác chưa rõ vui lòng xem CHÍNH SÁCH VÀ QUI ĐỊNH CHUNG của Tín Nghệ.