Đào tạo tin học

Quản trị Linux Advanced

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Trang bị cho học viên những kỹ thuật nâng cao để có thể xây dựng và quản trị hệ thống mạng phức tạp với độ sẵn sàng cao (24x7) hoàn toàn trên nền Linux hoặc tích hợp chung với Microsoft Windows.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC
- Đã hoàn tất khóa học Linux LPI tại Tín Nghệ hoặc có kiến thức tương đương

THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ
» Thời lượng: 48 giờ (8 tuần, tuần 2 buổi, buổi 3 giờ)
» Học Phí: 2.000.000 (Học phí đã bao gồm tài liệu) CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương 1: Hệ điều hành Linux – CentOS
+ Giới thiệu HĐH CentOS
+ Cài đặt CentOS

Chương 2: Cấu hình mạng trên CentOS.
+ Cấu hình mạng cho CentOS

Chương 3: Cài đặt phần mềm.
+ Cách sử dụng YUM nâng cao
+ RPM
+ RPMBuild
+ Compile phần mềm
+ Cài ISPConfig

Chương 4: Cài đặt Web Server
+ Cài đặt từ YUM/RPM
+ Nâng cấp apache, php từ bản yum/rpm lên từ source
+ Cài đặt Apache/PHP từ Source
+ Cài đặt Ngin/PHP FPM từ Source
+ Cài đặt module từ source cho APACHE, Nginx, PHP
+ Dùng Nginx Load balancing/Caching
+ Dùng Nginx Làm Front End, Apache làm backed
+ Cấu hình VHOST Apache, NGinx, SuPHP

Chương 5: Cài đặt MySQL
+ Mysql command line
+ Các câu lệnh MySQL căn bản
+ PHPMyadmin
+ Navicat
+ Cấu hình Master/Slave

Chương 6: Cài đặt EmailServer Virtual Account
+ Cài đặt Các phần mềm Postfix – Courier-Imap - Mysql
+ Cài postfix admin
+ Cài Webmail RoundCube

Chương 7: Load Balancing – LVS Failover
+ Cấu hình LVS Fail Over
+ Cấu hình LVS LB dịch vụ Web/Mysql/Mail

Chương 8: Network monitoring
+ Cài đặt Cacti/Nagios.
+ Các Plugins.
+ Email Notification.

Chương 9: Backup & Restore
+ Simple Backup
+ Các kế hoạch backup - restorePHÒNG HỌC TÍN NGHỆ

- Phòng học: Máy lạnh
- Phòng máy: Máy bộ Dell Core 2 quard 2.8GHz (12MB cache), RAM 4GB, HDD 300GB, LCD 17 inch
- Network: Cáp quang 25 Mbps
- 1 học viên/1 máy PC
- Phương pháp học: Lý thuyết + Thực hành kết hợp ngay trên buổi học
- Phòng học thoáng mát, cấu hình máy tính và mạng rất mạnh.
- Được thực hành thêm miễn phí từ 13h --> 15h từ thứ 2 đến thứ 6 hằng ngày.
- Để đảm bảo chất lượng đầu ra mỗi lớp học chỉ từ 3 đến 5 học viên