Chúng tôi làm dịch vụ gì ?

Tin Học Tín Nghệ chuyên về giải pháp phần mềm và thiết kế website.

Thiết kế, Gia công phần mềm

Gia Công Phần Mềm

Thiết kế và gia công phần mềm theo nhu cầu của khách hàng, giúp khách hàng ứng dụng CNTT vào sản xuất kinh doanh.

Thiết kế website Tây Ninh

Thiết kế Website

Thiết kế website theo nhu cầu kết hợp dịch vụ tối ưu hóa tìm kiếm SEO, quảng cáo Google adwords để đưa web lên top đầu.

Thiết kế, quản trị Hệ thống

Hệ thống

Thiết kế, triển khai và quản trị các dịch vụ về hệ thống website, phần mềm trên nền tảng hệ điều hành Linux, Window server.

Giải pháp IT doanh nghiệp

Giải pháp IT

Hỗ trợ khắc phục sự cố IT, cài đặt và nâng cấp phần mềm, đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm theo nhu cầu doanh nghiệp.