Nhập bệnh nhân
 • THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI PHẦN MỀM

  • 🌼🌼  NÂNG CẤP BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.6.x  🌼🌼
    
   1. Hiển thị danh mục theo thứ tự Alpha B
    
   2. Thiết kế mở rộng báo cáo hiển thị nhiều dòng để hiện thị đầy đủ thông tin hơn
    
   3. Thiết kế và mở rộng kích thước màn hình nhập hàng, xuất hàng và dịch vụ lớn hơn để dễ dàng thao tác hơn (1330 pixel)
    
   4. Thêm nút "tải" dữ liệu mặt hàng lại tại các màn hình nhập, xuất và đặt hàng (tăng tính tiện dụng và khắc phục tình trạng mở nhập hàng ở danh mục và màn hành nhật/xuất đơn hàng cùng lúc)
    
   5. Nâng cấp tính năng kiểm tra tồn kho trước khi xuất hàng (không cho phép xuất/nhập hàng âm kho)
    
   6. Fixed lỗi
    
    
   🌼🌼  NÂNG CẤP BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.5.x  🌼🌼
    
   1. Cải tiến tùy chọn Nhập/Xuất hàng âm
    
   - Cải tiến/nâng cấp chức năng tùy chọn "xuất hàng" khi âm kho.
    
   - Bổ sung chức năng tùy chọn cho phép/không cho phép "cập nhật" đơn hàng khi âm kho.
    
   2. Nâng cấp phần Đơn giá vốn bình quân (ĐGBQ) các mặt hàng
    
   - Bổ sung tính năng chạy lại tự động đơn giá vốn (ĐGBQ) của mặt hàng (từ ngày, đến ngày, nhóm hàng, mặt hàng)
    
   - Fixed lỗi cách tính đơn giá vốn bình quân (ĐGBQ) trước đó.
    
   3. Bổ sung tính năng Quản lý "hàng tồn + giá vốn đầu kỳ", giúp việc quản lý hàng tồn đầu kỳ dễ dàng. Cho phép nhập/xuất dữ liệu từ file excel vào phần mềm
    
   4. Bổ sung chức năng cho phép người dùng tự "cập nhật logo" doanh nghiệp/công ty trên các đơn hàng, báo cáo...
    
   5. Bổ sung riêng chỉ cho Phần mềm phòng khám, nhà thuốc
    
   - Bổ sung thêm cấu hình tùy chọn: khoảng cách ngày tái khám, nhảy số tiền trả trước trên đơn hàng dịch vụ
    
   - Bổ sung thêm trường dữ liệu ở phần phân hệ khám chữa bệnh: Khám lâm sàng, dị ứng thuốc. Hiển thị các dữ liệu này ở các màn hình quản lý và tra cứu liên quan.
    
    
   🌼🌼  NÂNG CẤP BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.4.x  🌼🌼
    
   1. Bổ sung tính năng "Sao lưu tự động". Phần mềm sao lưu tự động vào thư mục/ổ đĩa được chỉ định trên phần mềm, khi đó người dùng có thể dùng cơ chế đồng bộ của Cloud hiện tại để đưa lên Cloud các dữ liệu một cách tự động. (google drive, one drive...)
    
   2. Bổ sung khổ giấy in hóa đơn khổ 80 (In bill) cho các đơn hàng dịch vụ (phòng khám, thú y, điện máy, sửa chữa - bảo dưỡng). Những mẫu biểu in ấn khác và khổ giấy in cũ A5,A4, A4 Ngang, A3, In Kim vẫn không đổi.
    
   3. Bổ sung tính năng xuất và in ấn cùng lúc hàng loạt các đơn hàng (bán hàng, dịch vụ) ra file word, pdf, excel...giúp người dùng lưu trữ hoặc in ấn dễ dàng
    
   4. Chuẩn hóa các màn hình nhập liệu, giúp người dùng dễ dàng nhận biết các trường dữ liệu cần nhập trên phần mềm để thao tác nhanh hơn và không bị rối.
    
   5. Cải tiến nhiều tính năng tiện dụng khác của mềm, giúp người dùng dễ dàng thao tác và thoải mái hơn khi sử dụng phần mềm.
    
   6. Fixed lỗi phần mềm ở các phiên bản trước đó.
    
   7. Bổ sung riêng chỉ cho Phần mềm phòng khám, nhà thuốc
    
   - Thêm tính năng quản lý danh sách cách dùng thuốc.
    
   - Thêm tính năng quản lý danh sách bệnh nhân đã đăng ký và đang chờ tới lượt khám.
    
   - Bổ sung thêm cột "tuổi", "ngày sinh" ở thông tin bệnh nhân, đồng thời hiển thị các thông tin này ở các đơn hàng, đơn thuốc, màn hình quản lý liên quan.
    
    
   🌼🌼  NÂNG CẤP BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.2.x  🌼🌼
    
   I. BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI
    
   1. In tem mã vạch mặt hàng  (khổ A4 65 tem, 2 tem 35x22, 3 tem 35x22,...). In được trên máy in văn phòng thông thường hoặc máy in mã vạch nhỏ gọn hiện nay (giống in bill)
    
   2. In tem bệnh nhân/thiết bị máy móc/thú cưng để dán trên hồ sơ (2 tem 35x22,...)
    
   3. Thêm barcode (mã 1D) trên các đơn hàng xuất/nhập/dịch vụ
    
   4. Tính năng phân quyền người dùng (user) chặt chẽ, bảo mật hơn
    
   5. Quản lý Giám sát và theo dõi hoạt động người dùng thêm, xóa, sửa chứng từ trong phần mềm. Giúp quản lý/chủ doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các số liệu và chứng từ phát sinh trong phần mềm.
    
   6. Chỉ dành riêng cho phần mềm Phòng Khám Thú Y: Quản lý tích hợp KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM, CẬN LÂM SÀN (CLS) vào đơn khám chữa bệnh
    
   - Cho phép bổ sung nhiều file kết quả xét nghiệm, CLS: hình ảnh, Word, excel, pdf... của từng nhóm vào từng lần khám chữa bệnh khác nhau của bện nhân.
    
   - Quản lý lược sử file kết quả, hình ảnh CLS của từng bệnh nhân ứng với từng lần khám chữa bệnh khác nhau
    
   - Cho phép người dùng tự biên soạn file mẫu CLS để tích hợp vào phần mềm (File mẫu word, excel, Image)
    
   II.  ĐỐI VỚI TÍNH NĂNG CỦ (ĐÃ CÓ version củ) 
    
   1. Cải thiện tốc độ phần mềm đáng kể
    
   2.  Nâng cấp độ tiện dụng & bổ sung tiện ích cho tính năng cũ
    
   3.  Fixed lỗi phần mềm