Hướng dẫn sử dụng phần mềm

Giải pháp phần mềm Quản lý Bán hàng sỉ - lẻ, Sửa chữa - bảo hành - bảo trì, Phòng Khám, Nhà thuốc linh hoạt và hiệu quả dành cho doanh nghiệp.

Click để xem các câu hỏi thường gặp Phần Mềm Tín Nghệ

(Click vào đây để download tài liệu hướng dẫn cài đặt, cấu hình, sử dụng Phần Mềm Tín Nghệ)

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ, TẠO LẬP DANH MỤC

Hướng dẫn tạo lập danh mục khách hàng, nhà cung cấp, khu vực, mặt hàng, nhóm mặt hàng, đơn vị tính, kho bãi, nhân viên, tài khoảng ngân hàng.

HƯỚNG DẪN NHẬP MUA HÀNG, TRẢ LẠI HÀNG, THANH TOÁN NỢ CHO NHÀ CUNG CẤP

Nhập mua hàng, trả lại hàng, thanh toán tiền hàng nợ, nhận tiền trả lại, báo cáo nhập hàng tổng quát/chi tiết, công nợ và lược sử giao dịch với nhà cung cấp

HƯỚNG DẪN BÁN HÀNG, ĐẶT HÀNG, THANH TOÁN NỢ KHÁCH HÀNG

Hướng dẫn đặt hàng, xuất bán hàng, trả lại hàng, nhắc nợ tính lãi đơn hàng, thanh toán tiền hàng nợ, chi trả tiền cho khách hàng, công nợ.

XEM BÁO CÁO BÁN HÀNG, DOANH THU, LỢI NHUẬN, CÔNG NỢ, LƯỢC SỬ GIAO DỊCH

Xem báo cáo bán hàng tổng quát - chi tiết, doanh thu, lợi nhuận, công nợ khách hàng, lược sử giao dịch khách hàng, báo cáo thống kê nâng cao

HƯỚNG DẪN XUẤT - CHUYỂN KHO, TỒN KHO, THU – CHI NỘI BỘ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Hướng dẫn xuất chuyển kho, báo cáo chuyển kho, báo cáo tồn kho, thu chi tiền nội bộ, báo cáo thu chi tiền tổng quát, báo cáo tài chính

HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THAM SỐ HỆ THỐNG, PHÂN QUYỀN, SAO LƯU DỮ LIỆU

Hướng dẫn đổi mật khẩu, cấu hình tham số hệ thống, Quản trị user (người dùng), Sao lưu và phục hôi dữ liệu

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM THÚ Y - PHẦN 1

Hướng dẫn tiếp nhận tạo lập thông tin thú cưng, đặt lịch hẹn khám bệnh, đơn thuốc mẫu, đơn hàng khám điều trị bệnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM THÚ Y - PHẦN 2

Hướng dẫn tìm kiếm thú cưng - lược sử khám bệnh, xem lịch tái khám - điều trị, báo cáo thống kê doanh thu khám chữa bệnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG VÀ BẢO HÀNH XE - PHẦN 1

Hướng dẫn tiếp nhận tạo lập thông tin xe, tạo lập đơn tiếp nhận - khảo sát - báo giá sửa chữa, lập đơn hàng sửa chữa - bảo dưỡng xe

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG VÀ BẢO HÀNH XE - PHẦN 2

Hướng dẫn tìm kiếm xe - lược sử sửa chữa, xem lịch nhắc nhở bảo dưỡng - bảo trì, báo cáo thống kê doanh thu sửa chữa bảo dưỡng xe

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ SỬA CHỮA, BẢO HÀNH THIẾT BỊ - PHẦN 1

Hướng dẫn tiếp nhận tạo lập thông tin thiết bị, tạo lập đơn tiếp nhận - khảo sát - báo giá sửa chữa, lập đơn hàng sửa chữa - bảo hành thiết bị

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ SỬA CHỮA, BẢO HÀNH THIẾT BỊ - PHẦN 2

Hướng dẫn tìm kiếm thiết bị - lược sử sửa chữa, xem lịch nhắc nhở bảo dưỡng - bảo hành, báo cáo thống kê doanh thu sửa chữa bảo hành thiết bị

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM - PHẦN 1

Hướng dẫn tiếp nhận tạo lập thông tin bệnh nhân, đặt lịch hẹn khám bệnh, đơn thuốc mẫu, đơn hàng khám điều trị bệnh

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHÂN HỆ QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM - PHẦN 2

Hướng dẫn tìm kiếm bệnh nhân - lược sử khám bệnh, xem lịch tái khám, báo cáo thống kê doanh thu khám chữa bệnh

HƯỚNG DẪN BỔ SUNG KẾT QUẢ CẬN LÂM SÀN VÀO ĐƠN KHÁM CHỮA BỆNH - PHẦN 3

Hướng dẫn sử dụng chức năng Cân Lâm Sàn: Tạo lập file mẫu CLS, đưa File mẫu CLS vào phần mềm sử dụng, bổ sung kết quả CLS vào đơn khám bệnh.

Hướng dẫn sử dụng phần mềm sữa chữa - buôn bán hàng điện tử, điện máy

Hướng dẫn thêm thiết bị vào hệ thống, lập phiếu sửa chữa, tìm kiếm thiết bị và đơn hàng đã sửa chữa, xem các báo cáo của phần mềm.