Đào tạo tin học

LẬP TRÌNH CĂN BẢN DÙNG C#

MỤC TIÊU KHÓA HỌC
Hoàn tất khóa học, học viên đủ khả năng:
- Nắm vững kiến thức lập trình cơ bản về ngôn ngữ C#.
- Xây dựng ứng dụng quản lý đơn giản kết nối CSDL MS-SQL Server 2008.
- Bước đầu tiếp cận với hướng lập trình web và lập trình trên thiết bị di dộng.
- Cung cấp nền tảng kiến thức học tiếp các lớp về lập trình.
+ Lập trình Web.
+ Lập trình thiết bị di động.

ĐỐI TƯỢNG THEO HỌC
- Lớp học được thiết kế dành cho người chưa có kiến thức về lập trình
- Các đối tượng muốn đi vào hướng lập trình ứng dụng vào thực tế
- Học sinh phổ thông, sinh viên cần trang bị kiến thức kỹ năng lập trình cơ bản theo công nghệ Microsoft .NET hỗ trợ học tập.

ĐIỀU KIỆN THEO HỌC
- Đã có kiến thức căn bản phổ thông, suy luận, yêu thích lập trình.

THỜI LƯỢNG - HỌC PHÍ
» Thời lượng: 48 giờ (8 tuần, tuần 3 buổi, buổi 2 giờ)
» Học Phí: 2.000.000 (Học phí đã bao gồm tài liệu)

CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Chương 1: Cơ bản ngôn ngữ C#
+ Giới thiệu ngôn ngữ C# 2012
+ Môi trường lập trình
+ Biến, hằng, toán tử
+ Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2012
+ Kiểu dữ liệu
+ Cấu trúc điều khiển
+ Cấu trúc lặp

Chương 2: Xây dựng Windows Forms Application
+ Sử dụng Visual Studio 2012
+ Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, …
+ Menu và ToolBar
+ Common Dialog

Chương 3: Array – String – Exception
+ Mảng 1 chiều
+ Mảng nhiều chiều
+ String
+ Exception

Chương 4: Class – Object - Method
+ Khái niệm
+ Định nghĩa lớp (Class)
+ Phương thức (Method)

Chương 5. SQL Server
+ Tổng quan về SQL
+ Tổng quan về CSDL quan hệ
+ Table (Bảng)
+ Câu lệnh truy vấn
+ Một số hàm thường dùng trong SQL Server

Chương 6: Lập trình kết nối CSDL SQL Server
+ Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu.
+ Đưa dữ liệu lên các đối tượng ListBox / ComboBox - DataGridView
+ Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET

Chương 7: Giới thiệu xây dựng ứng dụng Web/Desktop ApplicationPHÒNG HỌC TÍN NGHỆ

- Phòng học: Máy lạnh
- Phòng máy: Máy bộ Dell Core 2 quard 2.8GHz (12MB cache), RAM 4GB, HDD 300GB, LCD 17 inch
- Network: Cáp quang 25 Mbps
- 1 học viên/1 máy PC
- Phương pháp học: Lý thuyết + Thực hành kết hợp ngay trên buổi học
- Phòng học thoáng mát, cấu hình máy tính và mạng rất mạnh.
- Được thực hành thêm miễn phí từ 13h --> 15h từ thứ 2 đến thứ 6 hằng ngày.
- Để đảm bảo chất lượng đầu ra mỗi lớp học chỉ từ 3 đến 5 học viên