Nhập bệnh nhân
 • Phần mềm thi trực tuyến

  • Tổng quan
  • Hình ảnh & Mẫu biểu
  • Báo giá
  • Dùng thử
  • Tổng quan

   Phần mềm thi trực tuyến dành cho các trung tâm dạy Tiếng Anh hoặc các bộ môn khác cần khảo sát đầu vào học viên bằng cách làm bài thi trực tuyến qua mạng và làm bài thi, bài tập kiểm tra định kỳ ở lớp học. Các chức năng chính của phần mềm, bên dưới: 

   1) Chức năng khảo sát, thi trắc nghiệm học viên

   + Làm bài tập, khảo sát trực tuyến theo giáo viên yêu cầu 

   + Xem kết quả thi, khảo sát mà học viên đã đạt được qua các lần thi hoặc làm bài tập. 

   + Nhận mail thông báo kết quả khảo sát, thi

   2) Chức năng quản trị giáo viên

   + Quản lý thông tin học viên, thành viên 

   + Quản lý kết quả khảo sát thi đầu vào của học viên 

   + Quản lý kết quả khảo sát, thi, kiểm tra của học viên trên từng khóa học/lớp học 

   + Quản lý ngân hàng câu hỏi theo mức độ, chủ để... 

   + Hệ thống tự động soạn các câu hỏi của bài thi, khảo sát theo tiêu chí của giáo viên. Hoặc giáo viên tự động soạn các câu hỏi ở từng bài khảo sát. 

   + Hệ thống tự động chấm điểm các bài thi của học viên và gởi mail kết quả. 
    

  • Hình ảnh & Mẫu biểu

   Phần mềm thi trực tuyến dành cho các trung tâm dạy Tiếng Anh hoặc các bộ môn khác cần khảo sát đầu vào học viên bằng cách làm bài thi trực tuyến qua mạng và làm bài thi, bài tập kiểm tra định kỳ ở lớp học. Các chức năng chính của phần mềm, bên dưới: 

   1) Chức năng khảo sát, thi trắc nghiệm học viên

   + Làm bài tập, khảo sát trực tuyến theo giáo viên yêu cầu 

   + Xem kết quả thi, khảo sát mà học viên đã đạt được qua các lần thi hoặc làm bài tập. 

   + Nhận mail thông báo kết quả khảo sát, thi

   2) Chức năng quản trị giáo viên

   + Quản lý thông tin học viên, thành viên 

   + Quản lý kết quả khảo sát thi đầu vào của học viên 

   + Quản lý kết quả khảo sát, thi, kiểm tra của học viên trên từng khóa học/lớp học 

   + Quản lý ngân hàng câu hỏi theo mức độ, chủ để... 

   + Hệ thống tự động soạn các câu hỏi của bài thi, khảo sát theo tiêu chí của giáo viên. Hoặc giáo viên tự động soạn các câu hỏi ở từng bài khảo sát. 

   + Hệ thống tự động chấm điểm các bài thi của học viên và gởi mail kết quả. 

   h1: Màn hình học viên chọn loại câu hỏi làm bài trắc nghiệm

   Chọn mức độ câu hỏi

   h2: Màn hình học viên làm câu hỏi trắc nghiệm

   Trả lời câu hỏi

   h3: Màn hình quản trị của giáo viên

   Quản trị website làm bài tập trực tuyến

   h4: Màn hình quản trị danh sách học viên và các khóa học

   Quản trị học viên

   h5: Màn hình quản trị bài kiểm tra, kháo sát

   Quản trị bài khảo sát, thi

   h6: Màn hình quản trị ngân hàng câu hỏi

   Ngân hàng câu hỏi

   h7: Màn hình xem kết quả làm bài của học viên

   Kết quả thi của học viên

  • Bảng giá

   - Hãy liên hệ với chúng tôi qua email hoặc gọi số Hotline 0979.708.108 để được tư vấn miễn phí về các gói chức năng phần mềm.

   - Thông tin chi tiết các chức năng và chi phí đầu tư phần mềm.

   - Cài đặt và dùng thử miễn phí phần mềm, quá trình Demo & cài đặt hoàn thiện phần mềm đưa vào sử dụng một cách nhanh nhất

  • Dùng thử

   - Hãy liên hệ với chúng tôi qua email hoặc gọi số Hotline 0979.708.108 để được tư vấn miễn phí về các gói chức năng phần mềm.

   - Thông tin chi tiết các chức năng và chi phí đầu tư phần mềm.

   - Cài đặt và dùng thử miễn phí phần mềm, quá trình Demo & cài đặt hoàn thiện phần mềm đưa vào sử dụng một cách nhanh nhất