Nhập bệnh nhân
 • Phần mềm quản lý cầm đồ

  • Tổng quan
  • Hình ảnh & Mẫu biểu
  • Báo giá
  • Dùng thử
  • Tổng quan

    
   I. TỔNG QUAN
   - Phần mềm quản lý CẦM ĐỒ Phú Lợi được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay .NET của Microsoft, hệ quản trị dữ liệu SQL Server, tính bảo mật cao, giúp lưu trữ được hàng triệu hợp đồng cầm cố, lãi vay, tìm kiếm nhanh chóng, hỗ trợ mã vạch. Hỗ trợ Import/Export dữ liệu từ  Excel.
   - Hỗ trợ cùng lúc nhiều máy tính PC/Laptop. Phân quyền thao tác nhiều người dùng khác nhau trong cùng hệ thống.
   -  Hỗ trợ trên tất cả nền tảng Window : Window XP,Window7, Window8, Window10,Win Server,…
   - Thiết lập in ấn linh động, Hỗ trợ nhiều mẫu in khác nhau : Khổ 80mm,Khổ 58mm, Khổ A5, Khổ A4,...
   - Hỗ trợ cùng lúc nhiều hình thức tính lãi suất (Lãi suất theo ngày, lãi suất theo tháng, Lãi suất % theo tổng tiền cầm) cho nhiều loại tài sản cầm cố khác nhau : Vay tiền mặt, giấy tờ, cầm vàng, xe máy, Điện thoại, latop,…
   Được chia làm các phân hệ chính sau :
    
    
   Phân hệ dùng chung
   - Quản lý danh sách loại tài sản cầm cố, tài sản(Tiền mặt, Xe máy, giấy tờ, Vàng, Laptop, Điện thoại,…)
   - Quản lý danh sách khách hàng
   - Quản lý danh sách nhân viên 
   - Quản lý danh sách loại thu chi,nhóm thu chi tiền mặt 
    
   Quản lý,tạo hợp đồng cầm đồ
   - Tạo hợp đồng cầm đồ dễ dàng có hỗ trợ mã vạch.
   - Với Thanh công cụ thông minh giúp dễ dàng tìm kiếm hợp đồng cầm cố theo nhiều tiêu chí khác nhau: Mã phiếu, Tên Khách hàng, điện thoại, tài sản, ngày lập, nhân viên, trạng thái hợp đồng(Đang cầm cố, Quá hạn, thanh lý, đã chuộc).
   - Quản lý,theo dõi hợp đồng cầm cố trực quan bằng trạng thái màu sắc giúp người quản lý có thể phân biệt dễ dàng các hợp đồng đang cầm, hợp đồng trễ hẹn đóng lãi, hợp đồng khách đã chuộc hay hợp đồng đã thanh lý.
   - Quản lý hợp đồng cầm cố theo nhiều loại tài sản khác nhau : Xe máy, giấy tờ, vàng bạc, điện thoại,laptop,..
    - Hỗ trợ nhiều hình thức tính lãi khác nhau : lãi theo ngày, lãi theo tháng, lãi theo tổng tiền, lãi theo % tổng tiền.
    
   Quản lý đóng lãi và gia hạn 
   - Đóng lãi định kỳ : Hệ thống sẽ tự động tính lãi, ngày trả lãi, số tiền khách hàng phải đóng lãi theo hình thức đóng lãi, loại lãi của hợp đồng đã được thiết lập ban đầu như : Lãi suất theo tháng hay Lãi suất theo ngày, % lãi suất theo tổng tiền cầm đã chọn trước đó.
   - Quản lý lịch sử chi tiết đóng lãi theo từng hợp đồng : Số kỳ lãi đã đóng, chi tiết từng kỳ đóng lãi đóng vào ngày nào, tổng số tiền đã đóng, và kỳ lãi phải đóng tiếp theo vào ngày nào, có trễ hạn đóng lãi hay chưa?.
   - Quản lý,Thống kê danh sách đóng lãi : Số tiền đóng lãi , theo ngày, theo nhân viên.
    
   Quản lý chuộc đồ
   - Chuộc đồ : Chỉ cần nhập mã phiếu/hợp đồng, hệ thống sẽ tự động hiển thị thông tin cầm đồ cần chuộc như (mã phiếu,khách hàng, loại tài sản cầm cố, ngày cầm, số tiền cầm, tổng lãi đã đóng, Số Tiền Chuộc mà khách hàng phải thanh toán để chuộc lại tài sản cầm cố.)
       Số Tiền Chuộc = Số tiền cầm(Tiền gốc) + Tiền lãi phát sinh chưa đóng
   - Quản lý,thống kê danh sách các phiếu/hợp đồng đã chuộc, số tiền chuộc theo ngày, tên khách hàng, loại tài sản, theo nhân viên 
    
   Quản lý thanh lý
   - Thanh lý : hệ thống sẽ tự động hiển thị danh sách các các hợp đồng cầm cố quá hạn cần thanh lý. Các  bạn chỉ việc chọn hợp đồng cần thanh lý với số tiền cần phải thanh lý là bao nhiêu ( thể hiện số tiền vốn bỏ ra cầm tài sản + phát sinh lãi từ ngày cầm đến ngày cần thanh lý) hoặc các bạn cũng có thể nhập số tiền thực tế loại tài sản thanh lý được.
   - Quản lý,thống kê danh sách các phiếu/hợp đồng đã thanh lý, số tiền thanh lý theo ngày, tên khách hàng, loại tài sản, theo nhân viên.
    
   Phân hệ quỹ tiền mặt/Quản lý két tiền
   - Quản lý việc chi tiền cầm đồ/chi tiền cho vay.
   - Quản lý chi khác ( chi tiền nội bộ, chi lương, vp,chi nạp tài khoản...)
   - Quản lý Thu tiền đóng lãi
   - Quản lý thu tiền chuộc đồ
   - Quản lý thu tiền hợp đồng thanh lý.
   - Quản lý Thu khác/Thu nhập quỹ hàng ngày.
    
   Quỹ tiền mặt(KÉT TIỀN MẶT) = Quỹ ban đầu + Tổng Thu – Tổng chi
    Tổng chi = Tổng Chi tiền cầm cố/cho vay + Tổng Chi khác
    Tổng thu = Thu tiền lãi +Thu tiền chuộc đồ +Thu tiền thanh lý + Thu khác
    
   Phân hệ báo cáo
   - Cung cấp các báo cáo thống kê phân tích về cầm đồ, báo cáo đóng lãi, báo cáo tình trạng đóng lãi, báo cáo chuộc đồ, báo cáo thanh lý, tổng hợp chi phí, tổng hợp doanh thu, báo cáo về quỹ tiền mặt. 
   - Các báo cáo quản trị được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau tùy chọn linh động : theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm,theo nhân viên.
   - Hỗ trợ trích xuất tất cả các báo cáo dạng Excel, pdf, word, html.
    
   Phân hệ Quản trị hệ thống
   - Quản lý người dùng, nhóm người dùng
   - Phân quyền chức năng người dùng
   - Thiết lập tham số hệ thống : Thông tin công ty, Mẫu in, mẫu báo cáo, thiết lập khác liên quan đến việc xóa,sửa.
    
   NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TRÊN, CHÚNG TÔI CÒN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG, DOANH NGHIỆP !
    
   II. GIAO DIỆN THAM KHẢO
    Phần mềm quản lý cầm đồ được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, với các chức năng thông minh, giúp các bạn dễ dàng thao tác trong việc quản lý khách hàng cũng như giá trị mặt hàng tài sản từ khi cầm cho đến khi khách chuộc đồ cũng như việc thanh lý tài sản cầm cố.
    


   MH Cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi


   Màn hình lập phiếu cầm đồ
   Phiếu cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Mẫu in phiếu cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Mẫu in phiếu cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Màn hình đóng lãi

   MH Bảng kê đóng lãi Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   MH Đóng lãi Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   Màn hình chuộc đồ

   Bảng kê chuộc đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   MH Chuộc đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Màn hình thanh lý

   Bảng kê thanh lý Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   MH Thanh lý Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Báo cáo Quỹ tiền mặt

   Báo cáo quỹ tiền mặt Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   Báo cáo cầm đồ

   Báo cáo cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   Báo cáo hiện trạng đã đóng lãi

   Báo cáo hiện trạng đóng lãi Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   Báo cáo lãi đã đóng

   Báo cáo đóng lãi Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

  • Hình ảnh & Mẫu biểu

   GIAO DIỆN THAM KHẢO
    
    Phần mềm quản lý cầm đồ được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, với các chức năng thông minh, giúp các bạn dễ dàng thao tác trong việc quản lý khách hàng cũng như giá trị mặt hàng tài sản từ khi cầm cho đến khi khách chuộc đồ cũng như việc thanh lý tài sản cầm cố.
    


   MH Cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi


   Màn hình lập phiếu cầm đồ
   Phiếu cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Mẫu in phiếu cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Mẫu in phiếu cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Màn hình đóng lãi

   MH Bảng kê đóng lãi Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   MH Đóng lãi Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   Màn hình chuộc đồ

   Bảng kê chuộc đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   MH Chuộc đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Màn hình thanh lý

   Bảng kê thanh lý Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   MH Thanh lý Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    

   Báo cáo Quỹ tiền mặt

   Báo cáo quỹ tiền mặt Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   Báo cáo cầm đồ

   Báo cáo cầm đồ Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   Báo cáo hiện trạng đã đóng lãi

   Báo cáo hiện trạng đóng lãi Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

   Báo cáo lãi đã đóng

   Báo cáo đóng lãi Phần mềm quản lý cầm đồ, phần mềm cầm đồ, vay lãi phú lợi

    
  • Bảng giá

   Mô hình tính phí

   Phần mềm quản lý cầm đồ được phát hành dưới hình thức BẢN QUYỀN VĨNH VIỄN THEO MÁY. Chúng tôi đưa ra một mức phí hợp lý cho việc sử dụng sản phẩm này ứng với từng đối tượng khách hàng cụ thể.

   Bản quyền vĩnh viễn theo máy (PC/Laptop)

   Đối với nhà phân phối có từ 2 máy tính trở lên, để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, hãy để các chuyên viên của chúng tôi tư vấn, cài đặt, vận hành hệ thống phần mềm cho bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi ngay để được tư vấn cụ thể hơn.

   Hình thức thanh toán

   Bạn có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

   1) Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy giao dịch công ty Tin Học Tín Nghệ

   Bạn có thể đến trực tiếp phòng giao dịch của công ty Tin Học Tín Nghệ tại số 115 Long Kim, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh để thực hiện thanh toán. Bạn có thể xem thêm chỉ dẫn đường đi để biết thêm chi tiết.

   2) Thanh toán bằng tiền mặt tại địa chỉ của bạn

   Nếu bạn ở tại TP. Tây Ninh, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0979.708.108 ghi bên cạnh và nhân viên của chúng tôi sẽ đến địa chỉ của bạn để thực hiện thanh toán. Nhân viên của chúng tôi cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn trong việc kích hoạt ứng dụng sau khi thanh toán thành công.

   3) Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

   Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Viettinbank (CN Hòa Thành - Tây Ninh)
   - STK: 110000159328
   - Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ
    
   Ngân hàng VietCombank (Chi nhánh Hòa Thành, Tây Ninh)
   - STK: 0701000414169
   - Chủ tài khoản: Đào Thị Ngọc Hiền
    

    

  • Dùng thử

   1) QUI TRÌNH LÀM VIỆC GIỮA TÍN NGHỆ VÀ KHÁCH HÀNG

   Bước 1: Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách trực tiếp lại công ty Tín Nghệ, qua email tinhoctinnghe@gmail.com hoặc gọi số Hotline 0979.708.108 (zalo - viber) để được nhân viên tư vấn miễn phí về các gói chức năng phần mềm.
    
   Bước 2: Nhân viên Tín Nghệ sẽ tư vấn và lựa chọn chính xác gói/chức năng phần mềm mà khách hàng cần sử dụng để tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.
    
   Bước 3: Khách hàng Thanh toán trước khoảng 20% đến 30% tổng chi phí theo thỏa thuận, hợp đồng. Đây là chi phí để Tín Nghệ có thể hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm tốt nhất trước khi chính thức mua bản quyền. (Các công việc hỗ trợ, bao gồm: Cài đặt đào tạo, hướng dẫn sử dụng + hổ trợ xử lý các vấn đề khó khăn khi áp dụng thực tế từ sổ sách, excel vào phần mềm Tín Nghệ)
    
   Bước 4: Tiến hành cài đặt + đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng. (Thông thường mất thời gian khoảng 1h30 cho triển khai bằng hình thức remote máy tính từ xa qua công cụ Teamviewer, Ultraviewer, Any Destop)
    
   Bước 5: Trong quá trình sử dụng 3-4 tuần tiếp theo khách hàng có yêu cầu tư vấn thêm, đào tạo/hướng dẫn hoặc hỗ trợ xử lý khi áp dụng nghiệp vụ thực tế từ sổ sách, excel thực tế vào phần mềm sẽ được nhân viên Tín Nghệ tiếp nhận và xử lý nhanh nhất và tối đa không quá 24h.
    
   Bước 6: Sau thời gian 3-4 tuần sử dụng, khách hàng thanh toán tiếp hết phần chi phí còn lại. Tín Nghệ sẽ tiến hành xử lý các công việc tiếp theo để bàn giao phần mềm cho khách hàng, bao gồm:
    
   + Tín Nghệ sẽ Active bản quyền phần mềm vĩnh viễn theo máy, đồng thời tạo file key bản quyền lưu giữ tại máy khách hàng. (Sử dụng key sao lưu trong trường hợp máy tính và phần mềm cài lại sau này)
    
   + Bàn giao phần mềm (file cài đặt), dữ liệu, thư viện liên quan.
    
   + Hướng dẫn bổ sung thêm về cách sao lưu, phục hồi phần mềm Tín Nghệ. Dữ liệu sẽ được sao lưu vào USB, ổ cứng rời hoặc Cloud. (Sử dụng trong các trường hợp máy hư hỏng phải cài lại win, dữ liệu bị virus hoặc dùng trong công tác quản lý kiểm kê)
    
   Bước 7: Nếu khách hàng hoàn toàn đồng ý và không còn gì chưa rõ, chưa hiểu phần mềm thì sẽ hoàn tất quá trình mua bán và chuyển qua giai đoạn bảo hành, hỗ trợ người dùng phần mềm. 
    
   Lưu ý: Vì lý do bảo mậtan toàn thông tin dữ liệuđộ ổn định phần mềm khi sử dụng nên đối với phần mềm Offline thì tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ tại máy tính của khách hàng nên qúy khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng phần mềm Tín Nghệ.
    
   2) Trong trường hợp khách hàng còn những vấn đề khác chưa rõ vui lòng xem CHÍNH SÁCH VÀ QUI ĐỊNH CHUNG của Tín Nghệ.