Nhập bệnh nhân
 • Phần mềm quản lý bán hàng tole, nhôm kính và đá xây dựng

  • Tổng quan
  • Hình ảnh & Mẫu biểu
  • Báo giá
  • Dùng thử
  • Tổng quan

   Phần mềm quản lý bán hàng tôn, tole, nhôm kính,đá dành cho công ty, cửa hàng, đại lý  xưởng tole, tôn, sắt thép, nhôm kính, Đá xây dựng, thiết kế thi công quảng cáo,.... được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay .NET của Microsoft, hệ quản trị dữ liệu SQL Server, tính bảo mật cao, giúp lưu trữ được hàng triệu đơn hàng, tím kiếm nhanh chóng, hỗ trợ cùng lúc nhiều kho,nhiều cửa hàng,chi nhánh,hỗ trợ Import/Export dữ liệu từ  Excel.

   - Hỗ trợ cùng lúc nhiều máy tính PC/Laptop. Phân quyền thao tác nhiều người dùng khác nhau trong cùng hệ thống.

   - Hỗ trợ trên tất cả nền tảng Window : Window XP,Window7, Window8, Window10,Win Server,…

   - Thiết lập in ấn linh động, Hỗ trợ nhiều mẫu in khác nhau : Khổ 80mm,Khổ 58mm, Khổ A5, Khổ A4,...

   Được chia làm các phân hệ chính sau :

   Quy trình tổng quan Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Quy trình triển khai Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng
    
   PHÂN HỆ DANH MỤC DÙNG CHUNG
    
   - Quản lý danh sách mặt hàng, ngành hàng, nhóm hàng,đơn vị tính theo tên,mã hàng, mã vạch, hỗ trợ nhiều đơn vị tính, quy đổi theo đơn vị tính.Hỗ trợ Import/Nạp dữ liệu từ Excel.
   - Quản lý danh sách khu vực khách hàng/nhà cung cấp
   - Quản lý danh sách khách hàng/nhà cung cấp.Hỗ trợ Import/Nạp dữ liệu từ Excel.
   - Quản lý danh sách nhân viên bán hàng/kinh doanh, nhân viên giao hàng
   - Quản lý danh sách tài khoản ngân hàng chuyển khoản của khách hàng/nhà cung cấp
   - Quản lý danh sách loại thu chi,nhóm thu chi tiền mặt
   - Quản lý Danh sách kho hàng/Chi Nhánh : Hỗ trợ 1 kho hoặc nhiều kho trong cùng hệ thống.
    
   PHÂN HỆ DÀNH CHO KHÁCH HÀNG (ĐẶT HÀNG,BÁN HÀNG,GIAO HÀNG,CÔNG NỢ PHẢI THU KHÁCH HÀNG)
    
   Nghiệp vụ Đặt hàng - Bán Hàng - công nợ Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng
    
   Quản lý, theo dõi, đối chiếu, thống kê đặt hàng lấy hàng của KHÁCH HÀNG
   - Quản lý, lập đơn đặt hàng/Báo giá khách hàng.
   - Chuyển đơn đặt hàng/Báo giá thành Hóa đơn bán hàng/Phiếu xuất hàng
   - Quản lý, thống kê, đối chiếu quá trình Lấy hàng/Xuất hàng của khách hàng theo đơn đặt hàng.
   - Quản lý,thống kê Số lượng,Tiền hàng chưa lấy/Còn Lại của đơn đặt hàng trước đó.
   - Hệ thống tự động cấn trừ số lượng hàng,tiền hàng cho những lần XUẤT HÀNG tiếp theo từ ĐƠN ĐẶT HÀNG trước đó
   - Báo cáo,thống kê chi tiết đơn đặt hàng/Báo giá khách hàng
    
   Nghiệp vụ Bán hàng/Xuất Kho - Thu Tiền công nợ  - Ứng tiền đặt cọc KHÁCH HÀNG
    
   - Quản lý việc bán hàng/xuất kho bằng tiền mặt hoặc công nợ hàng ngày theo từng kho, theo nhân viên
   - Tại màn hình lập hóa đơn bán hàng/Phiếu xuất kho
    + Cho phép Bán Hàng công nợ hoặc tiền mặt trực tiếp,hiển thị công nợ khách hàng trực tiếp tại màn hình bán hàng.
    + Tìm khách hàng dễ dàng theo tên gần giống, theo mã khách hàng
    + Thêm khách hàng trực tiếp tại màn hình Bán Hàng
    + Chọn mặt hàng để xuất theo mã hàng, tên hàng, mã vạch hoặc theo ký tự bất kỳ từ tên hàng
    + Hiện thị tồn kho trực tiếp theo kho khi chọn mặt hàng
    + Xuất hàng có thể Chọn Kho hàng/cửa hàng để xuất, 1 phiếu xuất có thể xuất hàng ở nhiều kho khác nhau.
    + Hỗ trợ nhiều đơn giá bán khác nhau : giá bán lẻ, giá bán sỉ, giá bán gần nhất theo từng khách hàng
    + Cho phép Chiết khấu, thuế vat, giảm giá, ghi chú, nhập số âm, số dương,.. trực tiếp tại từng mặt hàng trên đơn hàng
    + Chọn nhân viên kinh doanh, nhân viên giao hàng
   + HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG TÍNH TRỌNG TẢI/KHỐI LƯỢNG THEO ĐƠN HÀNG, THEO XE GIAO HÀNG, DANH SÁCH ĐƠN HÀNG ĐÃ CHỌN
   - Quản lý chiết khấu,giảm giá,doanh số đối với khách hàng, nhân viên kinh doanh.
   - Hỗ trợ chức năng copy đơn hàng trước đó
   - Quản lý theo dõi công nợ,lịch sử bán hàng theo từng khách hàng
   - Quản lý chi tiết thu tiền khách hàng nợ bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
   - Quản lý việc đổi/trả hàng của khách hàng tự động cấn trừ công nợ khách hàng.
   - Quản lý thu khác đối với khách hàng.
   - Quản lý,theo dõi báo giá khách hàng,có thể xuất kho thông qua báo giá bằng thao tác đơn giản mà không cần phải nhập lại danh sách mặt hàng
   Quản lý,theo dõi đơn đặt hàng của khách hàng, có thể xuất kho thông qua đơn đặt hàng của khách hàng bằng thao tác đơn giản mà không cần phải nhập lại danh sách mặt hàng.
    
   QUẢN LÝ, THEO DÕI PHIẾU HẸN NỢ, LỊCH NHẮC NỢ CỦA KHÁCH HÀNG
   - Quản lý, theo dõi phiếu hẹn nợ của từng khách hàng, Số Tiền khách nợ, ngày hẹn, ngày nhắc nợ
   - Quản lý hiện trạng phiếu hẹn nợ : trễ hẹn, đúng hẹn, đã xử lý nợ
   - Quản lý lịch nhắc nợ, hiện trạng phiếu hẹn, thể hiện thời gian trễ hẹn
    
   PHÂN HỆ DÀNH CHO NHÀ CUNG CẤP (ĐẶT HÀNG,MUA HÀNG,CÔNG NỢ PHẢI TRẢ NHÀ CUNG CẤP)
    
   Nghiệp vụ Bán hàng - công nợ Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng
    
   Quản lý, theo dõi, đối chiếu, thống kê đặt hàng lấy hàng từ NHÀ CUNG CẤP 
   - Quản lý,lập đơn đặt hàng nhà cung cấp.
   - Chuyển đơn đặt hàng  thành Hóa đơn Nhập hàng
   - Quản lý,thống kê,đối chiếu quá trình Lấy hàng/Nhập Hàng từ Nhà cung cấp theo đơn đặt hàng.
   - Quản lý,thống kê Số lượng,Tiền hàng chưa lấy/Còn Lại của đơn đặt hàng trước đó.
   - Hệ thống tự động cấn trừ số lượng hàng,tiền hàng cho những lần NHẬP HÀNG tiếp theo Từ ĐƠN ĐẶT HÀNG trước đó
   - Báo cáo,thống kê chi tiết đơn đặt hàng nhà cung cấp.
    
   Nghiệp vụ mua hàng/Nhập kho - Chi tiền công nợ - Ứng tiền đặt cọc Nhà cung cấp
   - Quản lý việc nhập hàng hóa/mua hàng theo tiền mặt hoặc công nợ hàng ngày chi tiết theo từng kho, theo nhân viên.
   - Tại màn hình lập Phiếu nhập kho
    + Cho phép Mua hàng công nợ hoặc tiền mặt trực tiếp,hiển thị công nợ nhà cung cấp trực tiếp tại màn hình Nhập hàng.
    + Tìm Nhà cung cấp dễ dàng theo tên gần giống, theo mã khách hàng
    + Chọn mặt hàng để nhập theo mã hàng, tên hàng, mã vạch hoặc theo ký tự bất kỳ từ tên hàng
    + Hiện thị tồn kho trực tiếp theo kho khi chọn mặt hàng
    + Nhập hàng có thể Chọn Kho hàng/cửa hàng để nhập, 1 phiếu nhập có thể nhập hàng ở nhiều kho khác nhau.
    + Cho phép Chiết khấu, thuế vat, giảm giá, ghi chú, nhập số âm, số dương,.. trực tiếp tại từng mặt hàng trên đơn hàng
   - Hỗ trợ chức năng Copy/Sao chép đơn hàng trước đó
   - Quản lý theo dõi công nợ,lịch sử mua hàng đối với nhà cung cấp
   - Quản lý Chi tiền trả/thanh toán công nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
   - Quản lý việc đổi,trả hàng nhà cung cấp tự động cấn trừ công nợ
   - Quản lý chi tiền khác đối với nhà cung cấp
    
   PHÂN HỆ KHO
    
   Phân hệ kho Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng
    
   PHÂN HỆ QUẢN LÝ THU-CHI TIỀN MẶT NỘI BỘ / QUỸ TIỀN MẶT
    
   Phân hệ quỹ tiền mặt Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng
    
   PHÂN HỆ QUẢN TRỊ HỆ THỐNG
    
   - Quản lý người dùng, nhóm người dùng
   - Phân quyền chức năng người dùng
   - Thiết lập tham số hệ thống : Thông tin công ty, Mẫu in, mẫu báo cáo, thiết lập khác liên quan đến việc xóa,sửa.
    
    
   NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TRÊN, CHÚNG TÔI CÒN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG, DOANH NGHIỆP !
    
   II. GIAO DIỆN THAM KHẢO
    
    
   Giao diện đồ họa đơn giản,thân thiện, dễ sử dụng, đẹp mắt, ngôn ngữ tiếng việt.

   Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Màn hình danh mục mặt hàng

   mặt hàng Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   - Màn hình Báo giá,đặt hàng

   Đặt hàng báo giá Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   MH Đặt hàng,báo giá Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Mẫu In Báo giá Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   - Màn hình Bảng kê hóa đơn bán hàng/Phiếu xuất kho

   Bảng kê hóa đơn Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Hóa đơn/Phiếu xuất Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Hóa đơn bán hàng Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   - Thu nợ khách hàng mua nợ

   - Phiếu hẹn nợ, lịch nhắc nợ với khách hàng

   - Màn hình Nhập-Xuất nội bộ/Xuất chuyển kho

   Phiễu xuất nội bộ Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Mẫu in phiêu xuất nội bộ chuyển kho Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   - Phiếu mua hàng/Nhập kho từ nhà cung cấp

   Bảng kê nhập hàng Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Phiếu nhập kho Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Mẫu in nhập kho Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   -  Báo cáo bán hàng

   Báo cáo xuất hàng chi tiết Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

    

   - Màn hình Báo cáo quỹ tiền mặt,tổng hợp th-chi

   - Báo cáo công nợ khách hàng/Nhà cung cấp

    

   Báo cáo công nợ

   Báo cáo lịch sử công nợ Phần mềm quản lý đại lý phân phối bia, nước giải khát phú lợi

   - Báo cáo Tồn kho chi tiết theo ngày

   - Báo cáo doanh số khách hàng, nhân viên kinh doanh

   Báo cáo doanh số khách hàng phần mềm nhà phân phối phú lợi

    

   Báo cáo doanh số khách hàng phần mềm nhà phân phối phú lợi

   - Báo cáo lãi theo mặt hàng

   -  Báo cáo,thống kê theo dõi Đặt hàng/Báo Giá, Đối chiếu theo dõi hiện trạng đặt hàng,giao hàng

    
  • Hình ảnh & Mẫu biểu

   Giao diện đồ họa đơn giản,thân thiện, dễ sử dụng, đẹp mắt, ngôn ngữ tiếng việt.
    

   Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Màn hình danh mục mặt hàng

   mặt hàng Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Báo giá,đặt hàng

   Đặt hàng báo giá Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   MH Đặt hàng,báo giá Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Mẫu In Báo giá Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

    

   Màn hình Bảng kê hóa đơn bán hàng

   Bảng kê hóa đơn Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Màn hình Phiếu xuất kho/hóa đơn bán hàng

   Hóa đơn/Phiếu xuất Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Hóa đơn bán hàng Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   - Màn hình Khách hàng trả hàng

   Khách trả hàng Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Phiếu khách trả hàng lại Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Mẫu in khách trả hàng lại Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   - Thu nợ khách hàng mua nợ

   - Phiếu hẹn nợ, lịch nhắc nợ với khách hàng

   - Màn hình Nhập-Xuất nội bộ/Xuất chuyển kho

   Phiễu xuất nội bộ Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Mẫu in phiêu xuất nội bộ chuyển kho Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   - Màn hình Bảng kê Nhập-xuất hàng chi tiết

   Bảng kê nhập hàng Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Phiếu nhập kho Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

   Mẫu in nhập kho Phần mềm quản lý bán hàng, gia công nhôm kính đá xây dựng

  • Bảng giá

   Mô hình tính phí 

   Phần mềm quản lý được phát hành dưới hình thức BẢN QUYỀN VĨNH VIỄN THEO MÁY. Chúng tôi duy trì một mức phí hợp lý cho việc sử dụng sản phẩm này.

   Bản quyền vĩnh viễn theo máy (PC/Laptop)

   (*) Premium khuyên dùng

    

   Phí triển khai cho nhà phân phối - cửa hàng

   Đối với nhà phân phối có từ 2 máy tính trở lên, để đảm bảo hệ thống vận hành an toàn, ổn định, hãy để các chuyên viên của chúng tôi tư vấn, cài đặt, vận hành hệ thống phần mềm cho bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi ngay để được tư vấn cụ thể hơn.

   Hình thức thanh toán

   Bạn có thể thực hiện thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản qua ngân hàng.

   1) Thanh toán bằng tiền mặt tại quầy giao dịch công ty Tin Học Tín Nghệ

   Bạn có thể đến trực tiếp phòng giao dịch của công ty Tin Học Tín Nghệ tại số 115 Long Kim, Long Thành Trung, Hòa Thành, Tây Ninh để thực hiện thanh toán. Bạn có thể xem thêm chỉ dẫn đường đi để biết thêm chi tiết.

   2) Thanh toán bằng tiền mặt tại địa chỉ của bạn

   Nếu bạn ở tại TP. Tây Ninh, hãy gọi cho chúng tôi theo số điện thoại 0979.708.108 ghi bên cạnh và nhân viên của chúng tôi sẽ đến địa chỉ của bạn để thực hiện thanh toán. Nhân viên của chúng tôi cũng có thể ngay lập tức hỗ trợ bạn trong việc kích hoạt ứng dụng sau khi thanh toán thành công.

   3) Thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng

   Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Công Thương Việt Nam - Viettinbank (CN Hòa Thành - Tây Ninh)
   - STK: 110000159328
   - Chủ tài khoản: Công Ty TNHH Tin Học Tín Nghệ
    
   Ngân hàng VietCombank (Chi nhánh Hòa Thành, Tây Ninh)
   - STK: 0701000414169
   - Chủ tài khoản: Đào Thị Ngọc Hiền 

    

  • Dùng thử

   1) CLICK VÀO ĐÂY ĐỂ XEM VIDEO HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM

   2) QUI TRÌNH LÀM VIỆC GIỮA TÍN NGHỆ VÀ KHÁCH HÀNG

   Bước 1: Khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi bằng cách trực tiếp lại công ty Tín Nghệ, qua email tinhoctinnghe@gmail.com hoặc gọi số Hotline 0979.708.108 (zalo - viber) để được nhân viên tư vấn miễn phí về các gói chức năng phần mềm.
    
   Bước 2: Nhân viên Tín Nghệ sẽ tư vấn và lựa chọn chính xác gói/chức năng phần mềm mà khách hàng cần sử dụng để tiết kiệm chi phí tối đa cho khách hàng nhưng mang lại hiệu quả cao nhất.
    
   Bước 3: Khách hàng Thanh toán trước khoảng 20% đến 30% tổng chi phí theo thỏa thuận, hợp đồng. Đây là chi phí để Tín Nghệ có thể hỗ trợ khách hàng sử dụng phần mềm tốt nhất trước khi chính thức mua bản quyền. (Các công việc hỗ trợ, bao gồm: Cài đặt đào tạo, hướng dẫn sử dụng + hổ trợ xử lý các vấn đề khó khăn khi áp dụng thực tế từ sổ sách, excel vào phần mềm Tín Nghệ)
    
   Bước 4: Tiến hành cài đặt + đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho khách hàng. (Thông thường mất thời gian khoảng 1h30 cho triển khai bằng hình thức remote máy tính từ xa qua công cụ Teamviewer, Ultraviewer, Any Destop)
    
   Bước 5: Trong quá trình sử dụng 3-4 tuần tiếp theo khách hàng có yêu cầu tư vấn thêm, đào tạo/hướng dẫn hoặc hỗ trợ xử lý khi áp dụng nghiệp vụ thực tế từ sổ sách, excel thực tế vào phần mềm sẽ được nhân viên Tín Nghệ tiếp nhận và xử lý nhanh nhất và tối đa không quá 24h.
    
   Bước 6: Sau thời gian 3-4 tuần sử dụng, khách hàng thanh toán tiếp hết phần chi phí còn lại. Tín Nghệ sẽ tiến hành xử lý các công việc tiếp theo để bàn giao phần mềm cho khách hàng, bao gồm:
    
   + Tín Nghệ sẽ Active bản quyền phần mềm vĩnh viễn theo máy, đồng thời tạo file key bản quyền lưu giữ tại máy khách hàng. (Sử dụng key sao lưu trong trường hợp máy tính và phần mềm cài lại sau này)
    
   + Bàn giao phần mềm (file cài đặt), dữ liệu, thư viện liên quan.
    
   + Hướng dẫn bổ sung thêm về cách sao lưu, phục hồi phần mềm Tín Nghệ. Dữ liệu sẽ được sao lưu vào USB, ổ cứng rời hoặc Cloud. (Sử dụng trong các trường hợp máy hư hỏng phải cài lại win, dữ liệu bị virus hoặc dùng trong công tác quản lý kiểm kê)
    
   Bước 7: Nếu khách hàng hoàn toàn đồng ý và không còn gì chưa rõ, chưa hiểu phần mềm thì sẽ hoàn tất quá trình mua bán và chuyển qua giai đoạn bảo hành, hỗ trợ người dùng phần mềm. 
    
   Lưu ý: Vì lý do bảo mậtan toàn thông tin dữ liệuđộ ổn định phần mềm khi sử dụng nên đối với phần mềm Offline thì tất cả dữ liệu sẽ được lưu trữ tại máy tính của khách hàng nên qúy khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng phần mềm Tín Nghệ.
    
   3) Trong trường hợp khách hàng còn những vấn đề khác chưa rõ vui lòng xem CHÍNH SÁCH VÀ QUI ĐỊNH CHUNG của Tín Nghệ.