Nhập bệnh nhân
 • THÔNG BÁO PHÁT HÀNH PHIÊN BẢN MỚI PHẦN MỀM

  • 🌼 NÂNG CẤP PHẦN MỀM TÍN NGHỆ LÊN PHIÊN BẢN MỚI, PHÁT HÀNH 05-06/2024 🌼
    
   Các phần phần phát triển, nâng cấp chung bao gồm:
    
   1. Bổ sung tính năng "không hiển thị" mặt hàng/dịch vụ trên hệ thống, giúp giảm bớt mặt hàng khi tải dữ iệu + tìm kiếm.
    
   2. Bổ sung báo cáo Doanh thu + Tiền Lãi trên từng  Đơn hàng. Cho phép lọc tìm kiếm theo: ngày tháng, khách hàng, nhân viên
    
   3. Bổ sung báo cáo Doanh thu + Tiền Lãi trên từng Mặt hàng. Cho phép lọc tìm kiếm theo: ngày tháng, khách hàng, nhân viên, mặt hàng, kho hàng.
    
   4. Bổ sung báo cáo DOANH SỐ và LỢI NHUẬN TỔNG CUỐI (Lợi nhuận cuối sau khi trừ hết chi phí).
    
   5. Cập nhật ràng buộc khóa dữ liệu (khóa sổ) theo ngày (trước đây khóa sổ theo ngày + giờ)
    
    
   PHẦN MỀM PHÒNG KHÁM, NHÀ THUỐC được nâng cấp bổ sung thêm:
    
   1. Bổ sung và tích hợp quét mã QR Code CCCD của bệnh nhân. (bổ sung ở Ver 6.3)
    
   2. Bổ sung báo cáo Sổ Theo Dõi bệnh nhân: Họ tên, tuổi, giới tính, chẩn đoán,thuốc điều trị + SL, ngày.
    
   3. Bổ sung báo cáo Doanh thu + Tiền Lãi trên từng  Đơn hàng Khám/Điều trị Bệnh. Cho phép lọc tìm kiếm theo: ngày tháng, khách hàng, nhân viên
    
   4. Bổ sung báo cáo Doanh thu + Tiền Lãi trên từng Mặt hàng/dịch vụ xuất khám/điều trị bệnh. Cho phép lọc tìm kiếm theo: ngày tháng, bác sỹ, mặt hàng, kho hàng.
    
   5. Bổ sung báo cáo DOANH SỐ và LỢI NHUẬN TỔNG CUỐI của PHÒNG KHÁM (Lợi nhuận cuối sau khi trừ hết chi phí).
    
    
   PHẦN MỀM BỆNH VIỆN, PHÒNG KHÁM THÚ Y - CỬA HÀNG THÚ CƯNG được nâng cấp bổ sung thêm:
    
   1. Bổ sung báo cáo Sổ Theo Dõi thú khám điều trị: Khách hàng, tên thú, tuổi, giới tính, trọng lượng, chẩn đoán,thuốc điều trị + SL, ngày.
    
   2. Bổ sung báo cáo Doanh thu + Tiền Lãi trên từng  Đơn hàng Khám/Điều trị Bệnh. Cho phép lọc tìm kiếm theo: ngày tháng, khách hàng, nhân viên
    
   3. Bổ sung báo cáo Doanh thu + Tiền Lãi trên từng Mặt hàng/dịch vụ xuất khám/điều trị bệnh. Cho phép lọc tìm kiếm theo: ngày tháng, bác sỹ, mặt hàng, kho hàng.
    
   4. Bổ sung báo cáo DOANH SỐ và LỢI NHUẬN TỔNG CUỐI của PHÒNG KHÁM (Lợi nhuận cuối sau khi trừ hết chi phí).
    
    
   PHẦN MỀM QUẢN LÝ SỬA CHỮA, BẢO DƯỠNG XE - BÁN HÀNG PHỤ TÙNG được nâng cấp bổ sung thêm:
    
   1. Bổ sung báo cáo Sổ Theo Dõi Xe sửa chữa: Khách hàng, Biển số, Năm SX, nhãn hiệu, loại xe, tình trạng, công việc, mặt hàng/dịch vụ sử dụng, ngày.
    
   2. Bổ sung báo cáo Doanh thu + Tiền Lãi trên từng  Đơn Sửa chữa/bảo dưỡng. Cho phép lọc tìm kiếm theo: ngày tháng, khách hàng, nhân viên
    
   3. Bổ sung báo cáo Doanh thu + Tiền Lãi trên từng Mặt hàng/dịch vụ xuất sửa chữa. Cho phép lọc tìm kiếm theo: ngày tháng, nhân viên, mặt hàng, kho hàng.
    
   4. Bổ sung báo cáo DOANH SỐ và LỢI NHUẬN TỔNG CUỐI của PHÒNG KHÁM (Lợi nhuận cuối sau khi trừ hết chi phí).
    
    
    
   🌼 NÂNG CẤP PHẦN MỀM TÍN NGHỆ LÊN PHIÊN BẢN 6.2.x, PHÁT HÀNH 08/2023 🌼
    
   Các phần phần phát triển, nâng cấp bao gồm:
    
   1. Phân quyền người dùng (user) 
    
   - Bổ sung phân quyền "Cho phép/không cho xem Giá Nhập/Giá Vốn" ở màn hình danh mục mặt hàng.
    
   - Bổ sung phân quyền "Cho phép/không cho chỉnh sửa Giá Bán" ở màn hình bán hàng/dịch vụ, danh mục mặt hàng
    
   - Bổ sung phân quyền "Cho phép/không cho nhìn thấy chứng từ tạo lập" của các user khác nhau. (hóa đơn bán hàng, hóa đơn dịch vụ, phiếu thu/chi tiền, chuyển kho, nhập hàng...)
    
   2. Màn hình lập Đơn Hàng DỊCH VỤ (Phòng khám Thú Y, Sửa chữa - bảo dưỡng Xe/Thiết bị Điện máy)
    
   - Bổ sung cột "% chiết khấu", "Tiền chiết khấu" trên từng mặt hàng và dịch vụ.
    
   - Nâng cấp giao diện bố trí, màu sắc, font chữ cho dễ nhìn và thao tác hơn
    
   3. Màn hình lập Hóa Đơn Bán Hàng
    
   - Bổ sung cột "Tiền chiết khấu" trên từng mặt hàng và dịch vụ. (trước đây chỉ có % chiết khấu)
    
   - Nâng cấp giao diện bố trí, màu sắc, font chữ cho dễ nhìn và thao tác hơn
    
   4. Báo cáo, mẫu biểu in ấn Hóa Đơn
    
   - Hóa Đơn Dịch vụ(phòng khám, sửa chữa - bảo dưỡng): Cải tiến chỉnh sửa các mẫu biểu in dịch vụ cho rõ ràng và phân tách các hạng mục, gom nhóm các mặt hàng và tổng tiền ở từng hạng mục khác nhau.
    
   - Hóa Đơn (bán hàng, dịch vụ): chỉnh sửa mẫu in hóa đơn bán hàng, dịch vụ cho rõ ràng và đẹp hơn.
    
   5. Fixed lỗi
    
    
    
    
   🌼 NÂNG CẤP TÍNH NĂNG PHẦN MỀM TÍN NGHỆ LÊN PHIÊN BẢN 6.1.x, PHÁT HÀNH 05/2023 🌼
    
   Các phần phần phát triển, nâng cấp bao gồm:
    
   1. Bổ sung/tích hợp tính năng thao tác bằng "Phím tắt" trên phần mềm để thao tác nhanh lẹ, thuận tiện hơn.
    
   2. Chỉnh sửa và bố trí lại kích thước màn hình và các cột, trường dữ liệu trên màn hình nhập/xuất cho hợp lý hơn.
    
   3. Chuẩn hóa lại tên gọi, kích thước, màu sắc, font chữ các nút lệnh trên phần mềm.
    
    
   🌈 Danh sách các phần mềm được nâng cấp lên phiên bản 6.1.x 🌈
    
    
   🌼 NÂNG CẤP TÍNH NĂNG PHẦN MỀM TÍN NGHỆ LÊN PHIÊN BẢN 6.0.x, PHÁT HÀNH 03/2023 🌼
    
   Các phần phần phát triển, nâng cấp bao gồm:
    
   1. Quản lý và giám sát nhật ký hoạt động của người dùng: thêm, sửa, xóa các chứng từ (tính năng mới)
    
   2. Bổ sung thống kê các hoạt động người dùng thực hiện trên máy tính: số lượt thao tác, thao tác cái gì, máy tính và ngày giờ thực hiện (bổ sung)
    
   3. Quản lý chứng từ thu tiền các đơn hàng dịch vụ (tính năng mới)
    
   4. Tăng độ lớn kích thước màn hình trung tâm lên tối thiểu 1330 pixel (kích thước Minimum)
    
   Ngoài ra, TÍN NGHỆ còn thay đổi chính sách GIÁ BÁN của các phần mềm phiên bản 6.0 (trở lên) bên trên được áp dụng chính thức từ ngày 01/04/2023
    
   🌈 Danh sách các phần mềm được nâng cấp lên phiên bản 6.0 🌈
    
    
    
   🌼🌼 NÂNG CẤP TÍNH NĂNG TOÀN BỘ PHẦN MỀM TÍN NGHỆ LÊN PHIÊN BẢN 5.8.x TRỞ LÊN, PHÁT HÀNH 02/2023 🌼🌼
    
   - Cho phép đưa dữ liệu (Import) đơn hàng chi tiết từ Excel vào phần mềm ở đơn hàng (tất cả phần mềm Tín Nghệ)
    
   + Đơn hàng nhập, tồn đầu
    
   + Đơn hàng xuất bán sỉ/lẻ
    
   + Đơn hàng dịch vụ
    
   - Bổ sung tính năng quản lý Nợ, chứng từ Thu Nợ trên từng đơn hàng dịch vụ (Phần mềm Phòng Khám, Phần mềm Thú Y, Phần mềm quản lý Gara xe ô tô - xe máy, Quản lý Bán Hàng - Sửa Chữa Điện Máy)
    
    
   🌼🌼 NÂNG CẤP TÍNH NĂNG TOÀN BỘ PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.7.x  🌼🌼
    
   I. NÂNG CẤP TOÀN BỘ PHẦN MỀM TÍN NGHỆ (phiên bản 5.7.x trở lên)
    
   1. Nâng cấp công nghệ/thư viện phần mềm để tương thích hệ điều hành Window 11. Hiện tại phần mềm Tín Nghệ tương thích chạy được trên nền Window 7/8/10/11
    
   2. Bổ sung tính năng cho phép chỉnh sửa thông tin mặt hàng/vật tự trực tiếp trên lưới màn hình danh sách (Mã/tên mặt hàng, giá bán,...)
    
   3. Bổ sung tính năng cho phép theo dõi công nợ tổng khách hàng theo khoảng thời gian (Các phiên bản trước chỉ coi công nợ tổng đến thời điểm hiện tại)
    
   4. Bổ sung tính năng quản lý hàng tồn kho đầu (Tồn đầu), đồng thời cho phép đưa hàng "tồn đầu", "giá vốn" vào phần mềm bằng tay và Excel (Các phiên bản trước phải lập phiếu nhập hàng tồn đầu)
    
   5. Cho phép Export/Import danh sách hàng tồn đầu (mặt hàng, số lượng, đơn giá vốn,...) ra file excel để có thể lưu giữ hoặc đưa lại vào phần mềm dễ dàng hơn.
    
   6. Thiết kế nâng cấp mẫu biểu in ấn, báo cáo cho đẹp và rõ ràng hơn
    
   7. Fixed lỗi  ở phiên bản trước
    
   8. Nâng cấp riêng cho từng hạng mục phần mềm mục II, III, IV bên dưới
    
    
   II. NÂNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ PHÒNG KHÁM NGƯỜI, PHÒNG KHÁM THÚ Y, SỬA CHỮA - BẢO DƯỠNG XE, ĐIỆN TỬ ĐIỆN MÁY (phiên bản 5.7.x trở lên)
    
   1. Bổ sung tính năng cho phép quản lý nợ, thu nợ trên từng đơn hàng dịch vụ (Các phiên bản trước chỉ Thu Tổng ứng với đơn hàng dịch vụ)
    
   2. Thiết kế bổ sung các các mẫu biểu và các báo cáo liên quan đến chức năng "thu nợ trên đơn hàng dịch vụ"
    
   3. Cho phép ghi các thông tin bổ sung + Tìm kiếm tra cứu các thông tin: Serial/Imei, Model, màu sắc trên các mặt hàng nhập trên đơn hàng (Phần Mềm Bán Hàng Điện Tử Điện Máy)
    
    
   III. NÂNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG NHÀ PHÂN PHỐI (phiên bản 5.8.x trở lên)
    
   1. Màn hình xuất bán hàng sỉ,lẻ bổ sung cột "Tiền chiết khấu" ở từng mặt hàng, cho phép nhập tiền chiết khấu trực tiếp (Phiên bán trước chỉ cho nhập phần trăm chiết khấu)
    
   2. Thiết kế nâng cấp các mẫu in bán hàng sỉ - lẻ, báo cáo thống kê liên quan "Tiền chiết khấu"
    
    
   IV. NÂNG CẤP PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG XĂNG DẦU, CÂY XĂNG (phiên bản 5.8.x trở lên) 
    
   1. Thiết kế bổ sung nhập số liệu bán hàng 3 con số lẻ đằng sau cột "Số Lượng" ở bán hàng sỉ lẻ và trụ cột bơm, VD: Số lượng = 3.478 lít (Phiên bản trước chỉ cho phép 2 số thập phân)
    
   2. Nâng cấp cột "Thành tiền" là số chẵn, cho phép nhập số tiền trực tiếp vào ô "Thành tiền" khi đó phần mềm tự động tính toán ngược lại để ra cột "số lượng".
    
   3. Nâng cấp các báo cáo bán hàng, xuất hàng thể hiện "3 con số thập phân" phía sau cột "số lượng", VD: Số lượng = 3.478 lít (Phiên bản trước chỉ cho phép 2 số thập phân)
    
    
   🌼🌼  NÂNG CẤP BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.6.x  🌼🌼
    
   1. Hiển thị danh mục theo thứ tự Alpha B
    
   2. Thiết kế mở rộng báo cáo hiển thị nhiều dòng để hiện thị đầy đủ thông tin hơn
    
   3. Thiết kế và mở rộng kích thước màn hình nhập hàng, xuất hàng và dịch vụ lớn hơn để dễ dàng thao tác hơn (1330 pixel)
    
   4. Thêm nút "tải" dữ liệu mặt hàng lại tại các màn hình nhập, xuất và đặt hàng (tăng tính tiện dụng và khắc phục tình trạng mở nhập hàng ở danh mục và màn hành nhật/xuất đơn hàng cùng lúc)
    
   5. Nâng cấp tính năng kiểm tra tồn kho trước khi xuất hàng (không cho phép xuất/nhập hàng âm kho)
    
   6. Fixed lỗi
    
    
   🌼🌼  NÂNG CẤP BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.5.x  🌼🌼
    
   1. Cải tiến tùy chọn Nhập/Xuất hàng âm
    
   - Cải tiến/nâng cấp chức năng tùy chọn "xuất hàng" khi âm kho.
    
   - Bổ sung chức năng tùy chọn cho phép/không cho phép "cập nhật" đơn hàng khi âm kho.
    
   2. Nâng cấp phần Đơn giá vốn bình quân (ĐGBQ) các mặt hàng
    
   - Bổ sung tính năng chạy lại tự động đơn giá vốn (ĐGBQ) của mặt hàng (từ ngày, đến ngày, nhóm hàng, mặt hàng)
    
   - Fixed lỗi cách tính đơn giá vốn bình quân (ĐGBQ) trước đó.
    
   3. Bổ sung tính năng Quản lý "hàng tồn + giá vốn đầu kỳ", giúp việc quản lý hàng tồn đầu kỳ dễ dàng. Cho phép nhập/xuất dữ liệu từ file excel vào phần mềm
    
   4. Bổ sung chức năng cho phép người dùng tự "cập nhật logo" doanh nghiệp/công ty trên các đơn hàng, báo cáo...
    
   5. Bổ sung riêng chỉ cho Phần mềm phòng khám, nhà thuốc
    
   - Bổ sung thêm cấu hình tùy chọn: khoảng cách ngày tái khám, nhảy số tiền trả trước trên đơn hàng dịch vụ
    
   - Bổ sung thêm trường dữ liệu ở phần phân hệ khám chữa bệnh: Khám lâm sàng, dị ứng thuốc. Hiển thị các dữ liệu này ở các màn hình quản lý và tra cứu liên quan.
    
    
   🌼🌼  NÂNG CẤP BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.4.x  🌼🌼
    
   1. Bổ sung tính năng "Sao lưu tự động". Phần mềm sao lưu tự động vào thư mục/ổ đĩa được chỉ định trên phần mềm, khi đó người dùng có thể dùng cơ chế đồng bộ của Cloud hiện tại để đưa lên Cloud các dữ liệu một cách tự động. (google drive, one drive...)
    
   2. Bổ sung khổ giấy in hóa đơn khổ 80 (In bill) cho các đơn hàng dịch vụ (phòng khám, thú y, điện máy, sửa chữa - bảo dưỡng). Những mẫu biểu in ấn khác và khổ giấy in cũ A5,A4, A4 Ngang, A3, In Kim vẫn không đổi.
    
   3. Bổ sung tính năng xuất và in ấn cùng lúc hàng loạt các đơn hàng (bán hàng, dịch vụ) ra file word, pdf, excel...giúp người dùng lưu trữ hoặc in ấn dễ dàng
    
   4. Chuẩn hóa các màn hình nhập liệu, giúp người dùng dễ dàng nhận biết các trường dữ liệu cần nhập trên phần mềm để thao tác nhanh hơn và không bị rối.
    
   5. Cải tiến nhiều tính năng tiện dụng khác của mềm, giúp người dùng dễ dàng thao tác và thoải mái hơn khi sử dụng phần mềm.
    
   6. Fixed lỗi phần mềm ở các phiên bản trước đó.
    
   7. Bổ sung riêng chỉ cho Phần mềm phòng khám, nhà thuốc
    
   - Thêm tính năng quản lý danh sách cách dùng thuốc.
    
   - Thêm tính năng quản lý danh sách bệnh nhân đã đăng ký và đang chờ tới lượt khám.
    
   - Bổ sung thêm cột "tuổi", "ngày sinh" ở thông tin bệnh nhân, đồng thời hiển thị các thông tin này ở các đơn hàng, đơn thuốc, màn hình quản lý liên quan.
    
    
   🌼🌼  NÂNG CẤP BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI PHẦN MỀM TÍN NGHỆ PHIÊN BẢN 5.2.x  🌼🌼
    
   I. BỔ SUNG TÍNH NĂNG MỚI
    
   1. In tem mã vạch mặt hàng  (khổ A4 65 tem, 2 tem 35x22, 3 tem 35x22,...). In được trên máy in văn phòng thông thường hoặc máy in mã vạch nhỏ gọn hiện nay (giống in bill)
    
   2. In tem bệnh nhân/thiết bị máy móc/thú cưng để dán trên hồ sơ (2 tem 35x22,...)
    
   3. Thêm barcode (mã 1D) trên các đơn hàng xuất/nhập/dịch vụ
    
   4. Tính năng phân quyền người dùng (user) chặt chẽ, bảo mật hơn
    
   5. Quản lý Giám sát và theo dõi hoạt động người dùng thêm, xóa, sửa chứng từ trong phần mềm. Giúp quản lý/chủ doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ các số liệu và chứng từ phát sinh trong phần mềm.
    
   6. Chỉ dành riêng cho phần mềm Phòng Khám Thú Y: Quản lý tích hợp KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM, CẬN LÂM SÀN (CLS) vào đơn khám chữa bệnh
    
   - Cho phép bổ sung nhiều file kết quả xét nghiệm, CLS: hình ảnh, Word, excel, pdf... của từng nhóm vào từng lần khám chữa bệnh khác nhau của bện nhân.
    
   - Quản lý lược sử file kết quả, hình ảnh CLS của từng bệnh nhân ứng với từng lần khám chữa bệnh khác nhau
    
   - Cho phép người dùng tự biên soạn file mẫu CLS để tích hợp vào phần mềm (File mẫu word, excel, Image)
    
   II.  ĐỐI VỚI TÍNH NĂNG CỦ (ĐÃ CÓ version củ) 
    
   1. Cải thiện tốc độ phần mềm đáng kể
    
   2.  Nâng cấp độ tiện dụng & bổ sung tiện ích cho tính năng cũ
    
   3.  Fixed lỗi phần mềm