Nhập bệnh nhân
 • Phần mềm quản lý khách sạn

  • Tổng quan
  • Hình ảnh & Mẫu biểu
  • Báo giá
  • Dùng thử
  • Tổng quan

   1. Quản lý Phòng theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và phòng không hạn chế. Đặc biệt với bảng giá giờ được định nghĩa linh động theo loại phòng , Thuê theo ngày, thuê theo giờ, theo theo tháng, bảng giá phụ trội giờ vào sớm, phụ trội giờ ra trễ, phụ thu quá người thuê.

   2. Xem trạng thái phòng trực quan, chọn phòng để thao tác trực tiếp, kéo thả để đổi, chuyển phòng

   3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng

   4. In bill 58mm, 76mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ 7.5cm x 10cm, hỗ trợ cả khổ giấy A5

   5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca

   6. Hỗ trợ cả loại hình kinh doanh phức hợp nhà nghỉ, cafe, karaoke, bida…

   7. Quản lý kho hàng

   8. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng

   9. In phiếu chế biến xuống bar/bếp

   10. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)

   11. Hỗ trợ in phiếu in thử  cho khách với tùy chọn có sử dụng hay không sử dụng chức năng in thử

   12. Phân ca cho nhân viên theo ca làm việc

   13. Cho phép đổi giá bán trực tiếp trên hóa đơn

   14. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.

   Đặc biệt:

    

   Hệ thống cho phép định nghĩa cách tính giá giờ thuê, loại thuê theo ngày, theo giờ, theo loại

    

   phòng, phụ trội vào trễ, ra sớm, định nghĩa giờ trả phòng…. nên hoàn toàn phù hợp với mọi nhà

    

   nghỉ, khách sạn.

  • Hình ảnh & Mẫu biểu

   MÔ TẢ NGHIỆP VỤ

   1. Quản lý Phòng theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và phòng không hạn chế. Đặc biệt với bảng giá giờ được định nghĩa linh động theo loại phòng , Thuê theo ngày, thuê theo giờ, theo theo tháng, bảng giá phụ trội giờ vào sớm, phụ trội giờ ra trễ, phụ thu quá người thuê.

   2. Xem trạng thái phòng trực quan, chọn phòng để thao tác trực tiếp, kéo thả để đổi, chuyển phòng

   3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng

   4. In bill 58mm, 76mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ 7.5cm x 10cm, hỗ trợ cả khổ giấy A5

   5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca

   6. Hỗ trợ cả loại hình kinh doanh phức hợp nhà nghỉ, cafe, karaoke, bida…

   7. Quản lý kho hàng

   8. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng

   9. In phiếu chế biến xuống bar/bếp

   10. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)

   11. Hỗ trợ in phiếu in thử  cho khách với tùy chọn có sử dụng hay không sử dụng chức năng in thử

   12. Phân ca cho nhân viên theo ca làm việc

   13. Cho phép đổi giá bán trực tiếp trên hóa đơn

   14. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.

   Màn hình đăng nhập

   Màn hình danh mục khu vực phòng

   Màn hình hóa đơn tính tiền

   Màn hình Quản lý giá phòng khách sạn

    

   Màn hình quản lý phụ trội phòng khách sạn, nhà nghỉ

   Loại phòng

    

  • Bảng giá

   Vui lòng liên hệ với nhà phát triển phần mềm để biết thông tin chi tiết

   https://phuloitn.com/phan-mem-quan-ly-tinh-tien-nha-nghi-khach-san-phuloisoft-9.html

    

  • Dùng thử

   Link download phần mềm Phú Lợi

   https://phuloitn.com/phan-mem-quan-ly-tinh-tien-nha-nghi-khach-san-phuloisoft-9.html