Nhập bệnh nhân
 • Phần mềm quản lý quán ăn

  • Tổng quan
  • Hình ảnh & Mẫu biểu
  • Báo giá
  • Dùng thử
  • Tổng quan

    

   1. Quản lý danh sách Phòng/Bàn theo khu vực, với số lượng khu vực và bàn không hạn chế

   2. Quản lý danh sách món ăn theo nhóm với số lượng món không hạn chế.

   3. Quản lý nguyên liệu theo nhóm với số lượng nguyên liệu không hạn chế.

   4. Xem trạng thái Phòng/Bàn, trực quan, chọn bàn để thao tác trực tiếp.

   5. Nghiệp vụ bán hàng đơn giản dễ sử dụng

       -  Màn hình Gọi món(Order) đơn giản,dễ thao tác.

       -  In bếp, in vào kho để lấy hàng

       - Quản lý trạng thái danh sách món gọi theo thời gian,theo  bàn, tránh được tình trạng khách vào sau có trước, tình trạng khách ngồi lâu mà món chưa đem ra hoặc món đã gọi vào bếp nhưng chưa đem ra.

       - Với hệ thống cấu hình linh động đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý như : không cho phép xóa khi đã in hóa đơn, hay không cho phép xóa món khi đã in món xuống bệp,…

       - Tính tiền với phần giảm giá trên tổng món hoặc giảm giá trên từng món.                           

       - Hỗ trợ chuyển bàn,gộp bàn linh động.

       - Hệ thống lưu lại nhật ký gọi món,xóa món, in bếp giúp cho việc quản lý xác sao hơn.

   6. In bill 58mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ A5,A4

   7. Định nghĩa công thức định lượng vật tư và trừ hàng kho theo định lượng vật tư, nguyên liệu

   8. Phân ca cho nhân viên theo ca làm việc

   9. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca.

   10. Báo cáo bán hàng theo bàn, theo mặt hàng, theo nhóm mặt hàng,…

   11. Quản lý kho hàng : Báo cáo tồn kho theo số lượng, báo cáo tồn kho theo nguyên liệu mặt hàng, báo cáo số lượng mặt hàng nguyên liệu đã dùng chi tiết, tổng quát

   12. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng

   13. Quản lý thu, chi tiền mặt (thu,chi khác ngoài thu bán hàng)

   NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TRÊN, CHÚNG TÔI CÒN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG, DOANH NGHIỆP !

   MÀN HÌNH CHÍNH THAM KHẢO

   1. Màn hình đăng nhập

   MH đăng nhập Phần Mềm Tính tiền cafe,quán nhậu, quán ăn,bida phú lợi

   2. Màn hình danh mục khu vực bàn

   MH quản lý Danh sách bàn Phần Mềm Tính tiền cafe,quán nhậu, quán ăn,bida phú lợi

   3. Màn hình danh mục Thức uống, món ăn

   Màn hình danh sách thức ăn,nước uống Phần Mềm Tính tiền cafe,quán nhậu, quán ăn,bida phú lợi

   4. Màn hình thao tác chính,bán hàng

   MH bán hàng Phần Mềm Tính tiền cafe,quán nhậu, quán ăn,bida phú lợi

    

   Hóa đơn tính tiền,Bill Phần Mềm Tính tiền cafe,quán nhậu, quán ăn,bida phú lợi

   5. Màn hình Báo cáo

   5.1 Báo cáo doanh thu chung

   Báo cáo doanh thu Phần Mềm Tính tiền cafe,quán nhậu, quán ăn,bida phú lợi

   5.2. Báo cáo chi tiết món

   Báo cáo bán hàng chi tiết Phần Mềm Tính tiền cafe,quán nhậu, quán ăn,bida phú lợi

   5.3. Báo cáo thống kê theo nhóm mặt hàng

   Báo cáo doanh thu theo nhóm mặt hàng Phần Mềm Tính tiền cafe,quán nhậu, quán ăn,bida phú lợi

    

  • Hình ảnh & Mẫu biểu

   1. Quản lý bàn theo khu vực – phân chia theo nhiều tab trên dưới với số lượng khu vực và bàn không hạn chế

   2. Xem trạng thái bàn, phòng trực quan, chọn bàn để thao tác trực tiếp

   3. Thao tác đơn giản dễ sử dụng

   4. In bill 58mm, 80mm hoặc in laser khổ nhỏ A5,A4

   5. Quản lý doanh thu theo ngày, theo ca, theo nhân viên, in báo cáo doanh thu, báo cáo kết ca

   6. Hỗ trợ chuyển bàn, gộp bàn, chuyển khu vực

   7. Quản lý kho hàng

   8. Bảo mật với phân quyền theo nhóm người dùng

   9. In phiếu  chế biến xuống bar/bếp

   10. Định nghĩa công thức định lượng vật tư và trừ hàng kho theo định lượng vật tư

   11. Quản lý quỹ (phiếu thu, phiếu chi, tổng hợp quỹ)

   12. Hỗ trợ in phiếu in thử  cho khách với tùy chọn có sử dụng/ không sử dụng, ứng với mỗi lần in tạm tính sẽ được lưu vào hệ thống.

   13. Phân ca cho nhân viên theo ca làm việc

   14. Nhiều báo cáo mới phục vụ thống kê và quản lý: Báo cáo kho hàng, thống kê doanh thu theo nhân viên.

   Phần III : MÀN HÌNH CHÍNH

   h1. Màn hình đăng nhập

   h2. Màn hình danh mục khu vực bàn

   h3. Màn hình danh mục Thức uống, món ăn

   h4. Màn hình thao tác chính, quản lý QUÁN ĂN, NHÀ HÀNG

   h5. Màn hình nhập nguyên liệu

   h6. Màn hình định lượng món

   h7. Báo cáo doanh thu chung

   h8. Báo cáo chi tiết món

   Báo cáo thống kê theo nhóm mặt hàng

   h9. Báo cáo doanh thu theo giờ karaoke

   h10. Báo cáo kho

    
  • Bảng giá

   Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển để biêt thông tin

   https://phuloitn.com/phan-mem-tinh-tien-cafe-quan-an-phuloisoft-25.html

    

  • Dùng thử

   Link download phần mềm

   MediaFirePhần mềm tính tiền Cafe, Quán ăn