Nhập bệnh nhân
 • Phần mềm quản lý quán cafe

  • Tổng quan
  • Hình ảnh & Mẫu biểu
  • Báo giá
  • Dùng thử
  • Tổng quan

    

    
   Phần mềm quản lý Quán ăn, nhà hàng, café, bida, khu vui chơi giải trí tổng hợp được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay .NET của Microsoft, hệ quản trị dữ liệu SQL Server, tính bảo mật cao, giúp lưu trữ được hàng triệu đơn hàng, tím kiếm nhanh chóng,thao tác dễ dàng, hỗ trợ Import/Export dữ liệu từ  Excel.
   -  Hỗ trợ cùng lúc nhiều máy tính PC/Laptop. Phân quyền thao tác nhiều người dùng khác nhau trong cùng hệ thống.
   -  Hỗ trợ trên tất cả nền tảng Window : Window XP,Window7, Window8, Window10,Win Server,…
   - Thiết lập in ấn linh động, Hỗ trợ nhiều mẫu in khác nhau : Khổ 80mm,Khổ 58mm, Khổ A5, Khổ A4,...
   Được chia làm các phân hệ chính sau :
    
   Phân hệ danh mục dùng chung
   - Quản lý danh sách khu vực, danh sách Bàn/Phòng, loại Bàn/Phòng với số lượng không hạn chế.
   - Quản lý danh sách thức ăn,nước uống theo nhóm hàng với số lượng không hạn chế.
   - Quản lý danh sách nguyên liệu, nhóm nguyên liệu.
   - Quản lý danh sách khách hàng/nhà cung cấp.
   - Quản lý danh sách kho : kho tổng, kho con, khu buôn bán,…
   - Quản lý danh sách loại thu chi,nhóm thu chi tiền mặt.
    
   Phân hệ nghiệp vụ quản lý Gọi món(Order),Điều món, InBill, tính tiền, hủy bàn, đổi bàn,gộp bàn.
   - Xem trạng thái Phòng/Bàn, trực quan (Bàn trống, bàn có khách, bàn đã in chờ thu tiền), chọn bàn, khu vực để thao tác trực tiếp, tìm kiếm món ăn,thức uống dễ dàng theo tên gần giống hoặc theo nhóm hàng.
   Màn hình Gọi món(Order) đơn giản, dễ thao tác, cho phép ghi chú vào món ăn,thức uống khi gọi món để dễ dàng cho việc chế biến ở bếp.
   - Hiện thị danh sách món đã gọi theo thời gian thực theo bàn giúp dễ dàng cho việc giám sát,theo dõi và điều món.
   Quản lý điều món : hiển thị trạng thái danh sách các món đang làm, đã làm, đã lên cho khách, chưa lên, món đã trễ chưa làm Giúp cho việc quản lý điều món dễ dàng món nào,bàn nào gọi trước thì làm trước,đem lên trước, gọi sau làm sau,đem lên sau để tránh tình trạng khách vô trước làm sau, khách vô sau thì lại làm trước hay sót món khách gọi.
   - Kiểm soát việc trả món của khách hàng.
   - Với hệ thống cấu hình linh động đáp ứng nhiều nhu cầu quản lý như : không cho phép sửa, xóa món khi đã in hóa đơn, hay không cho phép xóa món khi đã in món xuống bếp,món đã lên…
   - Hỗ trợ Chuyển bàn, Gộp bàn linh động.
   - Giám sát,Ghi nhận việc hủy bàn, xóa món,sửa món của nhân viên.
   - Cho phép thay đổi giá trực tiếp theo thời giá thực tế khi gọi món.
   - Hỗ trợ phụ thu thức ăn, nước uống theo từng món theo loại phòng : như Phòng Lạnh, Phòn VIP có thể phụ thu mỗi món thêm 2.000 VNĐ.
   - Cho phép giảm giá theo từng món, theo tổng hóa đơn(Tổng Bill) một cách linh động.
   - Hệ thống lưu giữ nhật ký : Gọi món, xóa món, in bếp, món đã làm, món đã lên,...giúp cho việc quản lý xác xao hơn.
    
   Phân hệ mua hàng
   - Quản lý việc nhập hàng hóa/mua hàng theo ngày,theo kho.
   - Quản lý Chi tiền trả/thanh toán công nợ cho nhà cung cấp
   - Quản lý cảnh báo kho đến đơn đặt hàng và nhập hàng vào kho.
    
   Phân hệ kho
   - Quản lý tồn kho nguyên liệu chi tiết theo từng kho.
   - Quản lý hạn mức và Cảnh báo tồn kho chi tiết theo từng kho.
   - Quản lý định lượng nguyên liệu,hàng hóa : Thiết lập công thức định lượng món ăn, thức uống theo nguyên liệu.
   - Quản lý lượng nguyên liệu đã dùng theo ngày.
   - Quản lý kiểm kho : Kiểm kho, nhập tồn thực tế.
   - Quản lý nhập kho theo chi tiết theo từng kho.
   - Quản lý xuất kho theo chi tiết theo từng kho.
   - Quản lý lưu chuyển nội bộ giữa các kho.
    
   Phân hệ  tiền mặt
   - Quản lý việc chi tiền mua hàng, nguyên vật liệu.
   - Quản lý chi khác như chi lương, chi tiền điện, chi tiền Internet, chi mua hàng,…
   - Quản lý thu tiền dịch vụ khác : Tiền vé,…
   - Quản lý lượng tiền mặt theo ngày
    
   Phân hệ báo cáo
   - Cung cấp các báo cáo thống kê phân tích về bán hàng, tồn kho nguyên liệu, và các báo cáo về lãi lỗ kinh doanh, tổng hợp chi phí, tổng hợp doanh thu bán hàng, báo cáo về tiền mặt. 
   - Cung cấp báo cáo,thống kê về bàn,khu vực, giờ vào, giờ ra, doanh số, giảm giá,…
   - Các báo cáo quản trị được thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau tùy chọn linh động : theo ngày, theo tháng, theo quý, theo năm,theo nhân viên kinh doanh, đối tác,người giao hàng,theo nhóm hàng, mặt hàng… Giúp người quản lý có những số liệu phân tích chính xác để điều chỉnh về kế hoạch bán hàng cho hợp lý.
   - Hỗ trợ trích xuất tất cả các báo cáo dạng Excel, pdf, word, html.
    
   Phân hệ Quản trị hệ thống
   - Quản lý người dùng, nhóm người dùng
   - Phân quyền chức năng người dùng
   - Thiết lập tham số hệ thống : Thông tin công ty, Mẫu in, mẫu báo cáo, thiết lập khác liên quan đến việc xóa,sửa.
    
   MH Chính Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi
  • Hình ảnh & Mẫu biểu

   GIAO DIỆN THAM KHẢO
    
   Giao diện đồ họa đơn giản,thân thiện, dễ sử dụng, đẹp mắt, ngôn ngữ tiếng việt.
    
   MH Chính Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi
    
    
   Màn hình đăng nhập

   MH Đăng nhập Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Màn hình danh mục khu vực bàn

   MH Danh sách bàn Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Màn hình danh mục Thức uống, món ăn

   MH Món ăn,thức uống Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Màn hình thao tác chính, quản lý QUÁN ĂN, NHÀ HÀNG

   MH bán hàng Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Màn hình Gọi món

   MH Gọi món,điều món Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

    

    

   Hóa đơn,bill Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

    

   Màn hình nhập nguyên liệu

   MH Nhập nguyên liệu Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

    

   Màn hình định lượng món

   MH Định lượng nguyên liệu Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Màn hình cảnh báo kho

   MH Cảnh báo kho, đặt hàng Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Màn hình đặt hàng dựa vào cảnh báo kho

   MH Đặt hàng Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Màn hình chuyển kho nội b

   MH Chuyển kho nội bộ Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Nhật ký In bếp/Gọi món/Lên Món

   Nhật ký lên món Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Nhật ký xóa món của nhân viên

   Nhật ký xóa món Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

    

   Báo cáo doanh thu

   Báo cáo doanh thu theo ngày Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

    

   Báo cáo chi tiết món

   Báo cáo chi tiết doanh thu theo mặt hàng Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

    

   Báo cáo thống kê theo nhóm mặt hàng

   Báo cáo doanh thu theo nhóm thức ăn Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Báo cáo kho

   Báo cáo tồn kho Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Báo cáo kho Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

   Báo cáo dòng tiền

   báo cáo kinh doanh Phần mềm quản lý nhà hàng, ẩm thực, khu vui chơi giải trí tổng hợp phú lợi

    

  • Bảng giá

   Vui lòng liên hệ trực tiếp với nhà phát triển để biêt thông tin

   https://phuloitn.com/phan-mem-tinh-tien-cafe-quan-an-phuloisoft-25.html

    

  • Dùng thử

   Link download phần mềm

   https://phuloitn.com/phan-mem-tinh-tien-cafe-quan-an-phuloisoft-25.html