Nhập bệnh nhân
 • Phần mềm quản lý trung tâm Ngoại ngữ, Tin học

  • Tổng quan
  • Hình ảnh & Mẫu biểu
  • Báo giá
  • Dùng thử
  • Tổng quan

    

    

   I. Tổng quan
   Phần mềm quản lý Trung Tâm Ngoại Ngữ-Tin học Phú Lợi là giải pháp quản lý toàn diện trong việc quản lý một hay nhiều chi nhánh/cơ sở trung tâm ngoại ngữ, tin học, trường nghề,…được xây dựng trên nền tảng công nghệ mới nhất hiện nay.NET của Microsoft, hệ quản trị dữ liệu SQL Server, tính bảo mật cao, nâng cao tính chuyên nghiệp trong khâu quản lý và là cầu nối giữa nhà trường, giáo viên với học viên, phụ huynh, Phần mềm quản lý Trung Tâm Phú Lợi giúp cho việc quản lý - chăm sóc học viên, quản lý giáo viên, nhân viên, quản lý khóa học, mở lớp, tạo thời khóa biểu, bố trí phòng học, ngày học, ca học, một cách linh hoạt, nhanh chóng, thuận tiện lưu trữ được hàng triệu thông tin học viên, khóa học, lớp học, biên lai thu học phí,..., tìm kiếm thông tin học viên nhanh chóng, hỗ trợ Import/Export dữ liệu từ  Excel
   - Hỗ trợ cùng lúc nhiều máy tính PC/Laptop. Phân quyền thao tác nhiều người dùng khác nhau trong cùng hệ thống.
   - Hỗ trợ trên tất cả nền tảng Window : Window XP,Window7, Window8, Window10,Win Server,…
   Được chia làm các phân hệ chính sau :
   Phân hệ danh mục dùng chung
   - Quản lý các loại hình đào tạo (lớp ngắn hạn,...)
   - Quản lý các chương trình đào tạo ( mẫu giáo, thiếu nhi, thiếu niên, tổng quát,...)
   - Quản lý phòng học ( phòng 101,102, ..., 201,202,...)
   - Quản lý lớp học (kitty1, mickey1, EIC1,....)
   - Quản lý từng ca học (7h30->9h30, ..., 17h30-19h30, ...)
   - Quản lý ngày, thứ học ( thứ 2-4-6, thứ 3-5-7, ..., hoặc thứ 7-chủ nhật )
   - Quản lý thông tin giáo viên ( giáo viên nước ngoài, giáo viên cơ hữu, thỉnh giảng hay trợ giảng,...)
   - Quản lý danh sách giáo trình, giáo cụ, dung cụ balo, đồng phục,...
   - Quản lý nhóm giáo trình, nhóm giáo cụ,...
   - Quản lý nhóm đơn vị tính
   - Quản lý danh sách đối tác ( nhà cung cấp giáo trình, giáo cụ,..., khách hàng, học viên)
   - Quản lý loại thu chi 
   - Quản lý nhóm thu chi 
   Phân hệ nghiệp vụ Bộ phận Tư Vấn – Ghi Danh
   - Quản lý,cập nhật thông tin học viên (thêm mới, chỉnh sửa, xóa thông tin học viên)
   - Với Thanh công cụ thông minh dễ dàng tìm kiếm thông tin học viên theo nhiều tiêu chí tùy chọn mã học viên, họ tên, số điện thoại, họtên cha,mẹ,lớp học, khóa học,…
   - Quản lý và thiết lập lớp học theo khóa học, chương trình học (dựa vào danh sách chờ lớp, dựa vào sỉ số, nhu cầu, trình độ test đầu vào của từng học viên).
   - Quản lý việc tạo thời khóa biểu lớp học ( tình trạng lớp học : Dự kiến khai giảng, đang học, đã kết khóa,...).có thể cập nhật thay đổi một cách linh hoạt
   - Quản lý việc học viên đăng ký khóa học, và các khóa đang theo học
   - Quản lý việc tạo biên lai đóng học phí cho khóa học theo từng học viên đã đăng ký
   - Xem Thời khóa biểu của từng lớp học học viên đang theo học, lịch giảng dạy giáo  viên theo từng lớp học.
   - Điểm danh việc lên lớp của học viên(ghi nhận và kiểm tra thông tin chuyên cần của từng học viên trong từng lớp thông báo thông báo phụ huynh về tình hình đến lớp)
   - Quản lý  thống kê doanh thu -thu học phí, đăng ký của học viên, xử lý học phí khi chuyển lớp, bảo lưu, chuyển đổi cho học viên khác.
   Phân hệ nghiệp vụ Bộ phận Đào Tạo
   - Quản lý và cập nhật thông tin giáo viên (từ khâu tuyển dụng giáo viên mới đến việc đi vào giảng dạy)
   - Quản lý việc xắp thời khóa biểu cho lớp học và ghi nhận thông tin, thời gian để có thể linh động xắp xếp bố trí giáo viên đứng lớp phù hợp với khả năng của từng giáo viên, xử lý được việc giáo viên nghỉ đột xuất bố trí giáo viên khác dạy thay.
   - Quản lý thống kê tổng thời lượng giáo viên dạy theo lớp(chấm công giờ dạy của từng giáo viên theo từng lớp học, lịch hoc)
   - Quản lý tình trạng phòng học ( thời gian phòng trống, sức chứa học viên,...)
   - Quản lý việc test đầu vào, điểm, kết quả trong suốt quá trình học của từng học viên
   Phân hệ nghiệp vụ Bộ phận Kế toán
   - Quản lý và thiết lập các khoản mục Thu, chi tiền mặt hàng ngày
   - Quản lý sổ quỹ tiền mặt viêc chi –thu hàng ngày
   - Quản lý và thiết lập loại giáo trình, giáo cụ, dụng cụ , thiết bị, văn phòng phẩm,…
   - Quản lý kho (nhập –xuất – tồn), giáo trình, giáo cụ, vpp,...
   - Quản lý và thiết lập mức phí của từng loại giáo viên 
   - Quản lý việc tính lương cho từng loại giáo viên định kỳ theo tuần, theo tháng,...
   Phân hệ Báo cáo thống kê
   - Báo cáo Doanh thu Học phí,...
   - Báo cáo Chi phí Lương, chi phí văn phòng, chi khác,....
   - Báo cáo quỹ tiền mặt thu –chi 
   - Báo cáo kho
   - Báo cáo nhập,xuất giáo trình,cd,thiết bị
   - Hỗ trợ trích xuất tất cả các báo cáo dạng Excel, pdf, word, html.
   Phân hệ quản trị hệ thống
   - Tạo và phân quyền chức năng người dùng theo nhóm người dùng
   - Sao lưu, phục hồi dữ liệu.
   - Thiết lập chỉnh sửa mẫu in, báo cáo, thống kê
    
   NGOÀI NHỮNG TÍNH NĂNG TRÊN, CHÚNG TÔI CÒN PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM THEO NHU CẦU KHÁCH HÀNG, DOANH NGHIỆP !
    
   II. GIAO DIỆN THAM KHẢO
     Giao diện đồ họa đơn giản,thân thiện, dễ sử dụng, đẹp mắt, ngôn ngữ tiếng việt.

   Đăng nhập

   MH Đăng nhập phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

   Màn hình khóa học

   MH Danh sách khóa học Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ - tin học

   Màn hình quản lý học viên

   Màn hình quản lý thông tin học viên phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

   Màn hình quản lý đăng ký khóa học

   Màn hình đóng học phí

   Màn hình phiêu xuất

   MH Quản lý xuất giáo trình,sách phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

   Màn hình phiếu nhập kho

   Màn hình quản lý thông tin giáo viên

   Màn hình quản lý thời khóa biểu lớp học

   MH thời khóa biểu Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ - tin học

   Màn hình lịch giảng dạy

   MH Lịch giảng giáo viên Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ - tin học

   Màn hình xuất bảng công tính lương giáo viên

   MH Tính lương giáo viên Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ - tin học

   Màn hình phiếu chi tiền mặt

   Mẫu in phiếu chi tiền mặt

   Mẫu in báo cáo đóng học phí

   Mẫu in báo cáo chi tiền mặt

   Màn hình trích xuất báo cáo nhập xuất giáo trình, giáo cụ

   Màn hình trích xuất báo cáo kho (tồn kho)

   Mẫu in báo cáo tồn kho 

  • Hình ảnh & Mẫu biểu

    MÔ TẢ CHỨC NĂNG, NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC

   PHẦN III : MÀN HÌNH THAM KHẢO

   1. Đăng nhập

   MH Đăng nhập phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

   2. Màn hình khóa học

    

   3. Màn hình quản lý học viên

   Màn hình quản lý thông tin học viên phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

   Màn hình phiêu xuất

   MH Quản lý xuất giáo trình,sách phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

    

  • Bảng giá

   Vui lòng liên hệ chính thức nhà phát triển ở link: Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ

  • Dùng thử

   Vui lòng liên hệ chính thức nhà phát triển ở link: Phần mềm quản lý trung tâm ngoại ngữ