Nhập bệnh nhân
 • Cơ sở dữ liệu

  • Tổng quan
  • Báo giá
  • Câu hỏi thường gặp
  • Tổng quan

   Thiết kế, triển khai và quản trị cơ sở dữ liệu trên nền tảng công nghệ Oracle 11gR2, Sqlserver 2008/2012, Mysql, PostgreSQL, Mongodb, Cassandra, Hadoop. Cụ thể bao gồm: 

   - Phân tích, thiết kế và triển khai(cài đặt, cấu hình, nâng cấp) giải pháp cơ sở dữ liệu Replication, Mirroring, Clustering. 

   - Phân tích và xử lý dữ liệu hiện có của khách hàng để đưa ra báo cáo hữu ích giúp khách hàng định hướng kinh doanh tốt hơn và hiệu quả hơn. 

   - Di trú dữ liệu sang hệ quản trị cơ sở dữ liệu khác hoặc máy chủ khác khác 

   - Tích hợp và tập trung dữ liệu ở những hệ thống khác nhau 

   - Giám sát và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu 24/7

  • Bảng giá

   Vui lòng liên hệ Hotline 0979.708.108 để được tư vấn và hỗ trợ

  • Câu hỏi thường gặp

   Vui lòng liên hệ Hotline 0979.708.108 để được tư vấn và hỗ trợ