Nhập bệnh nhân
 • Giải pháp IT

  • Tổng quan
  • Báo giá
  • Câu hỏi thường gặp
  • Tổng quan

   Tín Nghệ cung cấp các dịch vụ giải pháp IT doanh nghiệp bao gồm: 

   - Cung cấp các gói dịch vụ Hosting, Domain, Email serverCloud server. Với các đối tác là nhà cung cấp hạ tầng lớn trong và ngoài nước:

   PA Việt Nam

   Amazon Web Services (AWS) 

   Ocean Digital

   VULTR Global Cloud Hosting 

   + Cloud Azure Microsoft

   - Hỗ trợ khắc phục các sự cố phần mềm cho các doanh nghiệp: 
   Đảm bảo cho doanh nghiệp đạt được hiệu quả tối ưu, Tín Nghệ hỗ trợ khắc phục các sự cố phần mềm giúp doanh nghiệp được hỗ trợ quản lý bằng phần mềm chuyên nghiệp nhằm tối ưu hóa trên tính hình thực tế và nhu cầu của khách hàng. 

   - Hỗ trợ nâng cấp phần mềm, đưa ra các giải pháp nâng cấp sản phẩm hiện tại của doanh nghiệp:
   Bên cạnh cung cấp dịch vụ phần mềm, Tín Nghệ còn cung cấp dịch vụ tư vấn, đưa ra các giải pháp nâng cấp, cải thiện sản phẩm hiện tại giúp sản phẩm doanh nghiệp sử dụng được tối ưu hóa. 

   - Đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm trong doanh nghiệp: 
   Tín Nghệ cung cấp dịch vụ đánh giá hiệu quả sử dụng phần mềm trong doanh nghiệp để đề xuất các giải pháp giúp doanh nghiệp sử dụng hiệu quả cơ sở hạ tầng đã có, tái sử dụng phần mềm cũ, tiết kiệm chi phí. 

   - Cung cấp các gói đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng Tin học và Phần mềm trong doanh nghiệp: 
   Tín Nghệ đáp ứng các gói dịch vụ hỗ trợ hướng dẫn, đào tạo nâng cao kỹ năng sử dụng phần mềm cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng các sản phẩm dịch vụ phần mềm trong doanh nghiệp.

  • Bảng giá

   Vui lòng liên hệ Hotline 0979.708.108 để được tư vấn và hỗ trợ

  • Câu hỏi thường gặp

   Vui lòng liên hệ Hotline 0979.708.108 để được tư vấn và hỗ trợ